Archív značiek: Konšpiračné teórie

Stačí to vidieť a máš to

Deň dvestý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Pokiaľ sa nebudeme konfrontovať s tieňom v sebe samých, budeme len mrhať svojou energiou i časom na to, aby sme tým istým materiálom pohŕdali u iných ľudí a mali z neho strach. Nedokážeme sa ubrániť tomu, aby nás nefascinovali prejavy našej vlastnej hry u druhých ľudí, a náš prvý inštinkt nám velí na tieto veci zaútočiť alebo na ne ukázať. Pokiaľ sa pristihnete, že sa proti niečomu ostro ohradzujete alebo ste zablúdili do konšpiračných teórií a paranoje, je dosť pravdepodobné, že ste v danej situácii zareagovali na svoje vlastné problémy. Táto úhybová hra skončí akonáhle to raz uvidíte jasne. Tieňový materiál potrebuje byť vo tme, aby prežil, preto nám Písmo neustále hovorí, aby sme vyšli do svetla, preto Ježiš hovorí démonom, aby „sa ukázali“, a preto dvanásť krokov programu Anonymných alkoholikov hovorí, že človek je „tak chorý ako jeho tajomstvá“.

Ak uvážim chyby, ktorých si všímam na ostatných, čo by mohlo prevyšovať v mojom vlastnom tieňovom ja?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 226.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#StačíToVidieťAMášTo #Tieň #DeňDvestý #Ježiš #VýjsťNaSvetlo #KonšpiračnáTeória

Boxovanie s tieňom

Deň sto deväťdesiaty druhý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Potlačovať to, čo považujeme sami v sebe za neprijateľné, vyžaduje také množstvo energie a úsilia, že už nám sotva zostávajú sily na čokoľvek iného. Preto je tiež život toľkých ľudí naplnený bezdôvodnou úzkosťou, bezmennou hrôzou, všadeprítomným strachom, všeobecnou zlosťou a podráždenou vyčerpanosťou. To všetko značí, že sme veľkú časť nášho neprijateľného ja vyhnali do exilu. Nemáme trpezlivosť a nevieme odpúšťať, len neľútostne súdiť. nemáme evanjelium.

Potom si premietame vlastné chorobné symptómy na okolitý svet ako na plátno a hovoríme tomu realita. Nevidíme svet taký, aký je: vidíme svet prizmou vlastnej úzkosti, strachu a ďalších potlačovaných emócií. A práve tu tiež vzniká svet konšpiračných teórií, militantných hnutí a nenávistného kriku rozhlasových a televíznych komentátorov. Prevážne však takto ľudia bojujú len so svojimi vlastnými strachmi a so svojim potlačeným tieňovým ja. Pokiaľ sa ľuďom neponúka žiadna možnosť, ako sa skutočne utkať so svojim tieňovým ja, potom sa sám život premieňa v celkom desivý ring. Tak vypadá väčšina nášho súčasného sveta, bratia.

S akými tieňmi práve teraz bojujem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; strana 2018.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#BoxovanieSTieňom #DeňStoDeväťdesiatyDruhý #KonšpiračnéTeórie #MilitantnéHnutia #Realita #PotlačovanéEmócie #Emócie #Potlačovanie #Tieň #Strach #Úzkosť #Krik #VlastnýTieň #BezdôvodnáÚzkosť #BezmennáHrôza #VšadeprítomnýStrach #VšeobecnáZlosť #PodráždenáVyčerpanosť