Al-Anon 19. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Sebaskúmanie, o ktorom sa hovorí v kroku štyri, je dlhodobým záväzkom. Musím v ňom pokračovať tak dlho, kým nezačnem vidieť chyby, ktoré mi spôsobujú toľko veľa problémov.

Deň za dňom sa musím usilovať postaviť sa tvárou v tvárou voči sebe takému, aký som a naprávať všetko, čo mi bráni v tom, aby som sa stal človekom, akým chcem byť.

Keď rozmýšľam o každom jednom dni a myslím na následky toho, čo som povedal a urobil, môžem pokračovať a prejsť ku kroku päť, ktorý hovorí, aby som tieto nedostatky priznal – najprv Bohu a potom aj sebe v akejsi súkromnej spovedi. Keď to urobím, budem potrebovať odvahu dokončiť tento krok tým, že sa so svojimi omylmi zverím inej osobe, ktorej dôverujem. Takéto priznanie si vyžaduje pokoru a úprimnosť.

Pripomienka na dnešný deň:

Keď pochopím zložitosť úlohy postaviť sa tvárou v tvár sebe a svojim chybám, budem sa chrániť pred sebaospravedlňovaním a sebaspravodlivosťou. Dobre si uvedomujem, aké je ľahké ospravedlňovať samého seba a zo svojich omylov obviňovať iných a zvlášť závislého či nášho človeka s problémom.

Myšlienka:

„Keď chcem svoje chyby prekonať, najprv musím vedieť, čo to vlastne je. Potom sa k nim musím priznať a nakoniec ich s trpezlivým sebanaprávaním zmenšiť, aj keď sa od nich možno nedokážem oslobodiť úplne.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#PiatyKrok #OsobnáMorálnaInventúra

Pridaj komentár