Archív značiek: Sebaospravedlňovanie

Al-Anon 18. Jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Grécky filozof Sokrates povedal: „Poznaj seba“. Štvrtý krok nám hovorí, ako to urobiť, ako uskutočniť nebojácnu morálnu inventúru samých seba. Máme vidieť samých seba takých, akými naozaj sme – náš charakter, motívy, postoje a činy.

Hlboko zakorenený zvyk sebaospravedlňovania ma môže pokúšať, aby som dokázal ospravedlniť každú chybu, keď ju odhalím. Budem obviňovať iných za to, čo robím na pôde, na ktorej som nútený reagovať na ich nesprávne konanie?

Bolo povedané, že dokonca ani psychiater nedokáže kvôli takýmto prekážkam analyzovať sám seba. Toto ma povzbudí, aby som dokázal, že osobná úprimnosť a pokora môže dosiahnuť to, čo vyššie poznanie často nedokáže.

Pripomienka na dnešný deň:

Celková inventúra mojich dobrých a zlých kvalít môže byť zaujímavá a užitočná ako začiatok mojej práce na štvrtom kroku. No keď som pripravený pustiť sa do toho a napraviť moje chyby, budem pracovať naraz len na jednej alebo dvoch a to tak dlho, ako si to bude vyžadovať, aby som bol spokojný, že som v tom urobil skutočný pokrok a zbavil sa ich.

Myšlienka:

„Dokonalosť je veľmi ďaleko, ale k zlepšeniu môže dôjsť každý deň.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ŠtvrtýKrok #OsobnáMorálnaInventúra #Sebaospravedlňovanie #PoznajSámSeba #DobréIZléKvality