Archív značiek: Cesta zostupu

Richard Rohr: Na prahu premeny – Stáť na prahu 221.

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvestodvadsiaty prvý

„V liminálnom priestore čelíme veciam, s ktorými nič nenarobíme (osudové záležitosti), a veciam, s ktorými nič neurobíme (zbytočnosti). Sú to práve tieto osudové a zbytočné veci, ktoré nevyhnutne spravia niečo s nami. Boh, hovorí sv. Ján od Kríža, je z definície „neznámy“, vždycky za hranicou očakávaného a obyčajného. Takže sa tam musíme vydať.

Musíme sa vymaniť zo svojich zavedených vzorcov, musíme sa ocitnúť v nepohodlí, aby sme získali nové oči. Musíme sa postiť namiesto jedenia, mlčať namiesto hovorenia, zakúsiť prázdnotu namiesto plnosti, anonymitu namiesto persóny, chudobu namiesto bohatstva. Nech už si zvolíme akýkoľvek liminálny priestor, jedná sa o zostup, z ktorého sa zámerne nevraciame hneď zase späť nahor; neusilujeme o status, ale o jeho narušenie, o sociálne vysídlenie, nie o sociálne zaradenie. V mladosti sme podobným podnikom prezývali „mestské ponory“, keď sme sa sťahovali do centier chudoby amerických miest. Spočiatku išlo o dosť desivé skúsenosti, ale človek vždycky mnoho získa. Vážne – skutočne – sa tým zmení.

Potom môžete znovu vstúpiť do svojho starého sveta s novou slobodou a spontaneitou.

Kde môžem nájsť liminálny priestor?
Môžem si ho vytvoriť, alebo by som ho proste a jednoducho mal hľadať tam, kde práve som?


Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 247.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny – Časť tretia: Duševná práca muža – zloba, tieň, iniciácia a cesta zostupu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Časť tretia

„Existuje mužský spôsob prežívania pocitov a muži ho musia znovu objaviť.“

Richard Rohr

 • Jedným z darov vnútornej práce muža je, že sa stretne so svojim tieňom.
 • Tieň je miesto, kam odkladáme všetky vytesňované a potlačované časti svojich životov.
 • Vytesňované a potlačované časti nášho ja sa nakoniec – ako v živote všeobecne – vzbúria.
 • Úlohou je tento tieň uznať a ctiť, ale nenechať sa ním tyranizovať.
 • Všetci v sebe nesieme rany svojich matiek a otcov.
 • Emócie, akými sú hnev, nie sú dobré ani zlé, sú to indikátory diania, ktoré v nás prebieha.
 • Musíme vedieť, ako sa vlastne cítime, aby sme mohli nájsť vhodné a zdravé spôsoby, ako svoje emócie vyjadriť.
 • Každý muž v sebe nesie veľký smútok, ktorý je nevyhnutný ako prepojenie s ostatnými mužmi na duchovnej ceste, s ktorými má tento smútok spoločný.
 • Nemusíte napraviť všetko a každého. Nemusíte všetko vysvetľovať.
 • Najlepším spojencom Boha je to, čo je.
 • Srdce strašne trpí, keď odmieta prijať to, čo je.
 • Cesta, ktorou prechádzajú muži, vedie dole, nie nahor.
 • Táto cesta, ktorá vedie skrz, je súčasne ranou i jedinou cestou jej vyliečenia.

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 149 – 150.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov