Archív značiek: Zloba

Zloba a zármutok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deviaty

„Niektorí muži prechádzajú životom v stave ustavičnej všeobecnej naštvanosti. Je preto ľahké nájsť si ľudí, situácie a neživé predmety, na ktoré svoj hnev upnúť. V ich minulosti sa zvyčajne nachádza mnoho nevyriešenej a skrytej bolesti – odmietnutie, zlyhanie, previnilosť, pocit viny, hanba, utlačovanie, zneužívanie alebo zrada. Ako vždy i tu platí, že dokiaľ tieto bolesti nevyjdú na svetlo a nie sú uzdravené, nikdy nezmiznú.

Chcem, aby ste si všímali jemnejších pocitov, ktoré vykúkajú za vašou zlobou, pretože v emocionálnom živote mnohých mužov slúži zloba často ako akési univerzálne základné nastavenie. Mnoho vzteklých – naštvaných – mužov cíti v skutočnosti v hĺbke smútok, lenže si toho nie sú vedomí. Nevedia cítiť smútok, ktorý často považujú za slabosť, a tak sa automaticky začnú zlostiť (vztekat) a nikdy sa nedopátrajú skutočného problému, kvôli ktorému sú tak nešťastní. Niekedy mávam pocit, že do tejto kategórie spadá až tretina mužov, ktorých som stretol.

Kedy som sa dnes alebo tento týždeň rozčúlil?
Aké ďalšie emócie mohol tento hnev maskovať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 235.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoDeviaty #ZlobaAZármutok #Zloba #Zármutok #Smútok #Zlosť #Hnev #Vzteklost #Muž #Zneužívanie #Zrada #Utlačovanie #Hanba #Vina #PocitViny #Previnilosť #Zlyhanie #Odmietnutie #SkrytáBolesť #Bolesť #Naštvanosť #NevyriešenáBolesť #Nešťastný #Slabosť

Richard Rohr: Na prahu premeny – Časť tretia: Duševná práca muža – zloba, tieň, iniciácia a cesta zostupu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Časť tretia

„Existuje mužský spôsob prežívania pocitov a muži ho musia znovu objaviť.“

Richard Rohr

 • Jedným z darov vnútornej práce muža je, že sa stretne so svojim tieňom.
 • Tieň je miesto, kam odkladáme všetky vytesňované a potlačované časti svojich životov.
 • Vytesňované a potlačované časti nášho ja sa nakoniec – ako v živote všeobecne – vzbúria.
 • Úlohou je tento tieň uznať a ctiť, ale nenechať sa ním tyranizovať.
 • Všetci v sebe nesieme rany svojich matiek a otcov.
 • Emócie, akými sú hnev, nie sú dobré ani zlé, sú to indikátory diania, ktoré v nás prebieha.
 • Musíme vedieť, ako sa vlastne cítime, aby sme mohli nájsť vhodné a zdravé spôsoby, ako svoje emócie vyjadriť.
 • Každý muž v sebe nesie veľký smútok, ktorý je nevyhnutný ako prepojenie s ostatnými mužmi na duchovnej ceste, s ktorými má tento smútok spoločný.
 • Nemusíte napraviť všetko a každého. Nemusíte všetko vysvetľovať.
 • Najlepším spojencom Boha je to, čo je.
 • Srdce strašne trpí, keď odmieta prijať to, čo je.
 • Cesta, ktorou prechádzajú muži, vedie dole, nie nahor.
 • Táto cesta, ktorá vedie skrz, je súčasne ranou i jedinou cestou jej vyliečenia.

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 149 – 150.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov