Archív značiek: Mužnosť

Celosť a svätosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty piaty

„Toto hľadanie nášho strateného dvojčaťa, tohto chýbajúceho druhého, nás môže odcudziť sebe samým. Máme pocit, ako by sme nemohli nájsť seba samých inak než skrz druhého. Napriek tomu ale táto celosť musí nakoniec byť nájdená vo vnútri nás, a nie v nekonečných aférkach, flirtoch a sexuálnych pomeroch.

Naša pôvodná identity v Bohu, v ktorej neexistuje mužské ani ženské (Gal 3; 28), je naším prvotným spojením medzi posvätným ženstvom a posvätným mužstvom – preto tiež všetku sexualitu prežívame ako túžbu po tomto stratenom dvojčati, po niekom milovanom, po niekom, „kto nie som ja“. Nezabúdajme, že samotné slovo sex pochádza z latinského slova secare, ktoré znamená prerezať alebo rozrezať na polovicu. Celibát má fungovať ako znamenie, že takáto vnútorná celosť je možná a dobrá. Nešťastný či neurotický celibát však toto posolstvo ruší a spochybňuje.

Toto hľadanie druhého je samozrejme naša veľká túžba po jednote s Bohom. Preto si ho netrúfame v mene nejakej falošnej čistoty, samostatnosti či strachu opustiť.

Ako by som popísal svoju vlastnú túžbu po Bohu?

Má nejaké telesné zložky?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 181.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Ženskosť #Mužnosť #Mužskosť #Sex #TelesnáTúžbaPoBohu #CelosťASvätosť #Celibát #Čistota #KtoNieSomJa

Zmätenie otcov

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto dvadsiaty ôsmy

„Väčšina mužov od svojho otca očakáva príliš mnoho. Chcú po ňom, aby bol Boh! Veľmi často ich otec nakoniec sklame. Je preto nutné prijať otca, ktorý „újde“, a odpustiť mu. Akákoľvek negativita predstavuje prekážku, ktorá bráni otcom, aby svojim synom pomohli s prechodom do dospelosti. V dnešnej kultúre sa v živote synov bohužiaľ len zriedkakedy vyskytuje niekto ďalší okrem otca, kto by mal za úlohu ich iniciovať. Rola kmotra (krstného otca) je v cirkvi prevažne formálna a vyprázdnená.

U Navahov má iniciáciu na zodpovednosti strýko. To on poučuje chlapca o sexualite a duchovne. To on s chlapcom hovorí o bolesti – ako o súčasti života a súčasti duchovna. Strýko má k chlapcovi dostatočne blízko, aby mal chlapcov rešpekt, ale zase nie tak blízko, aby ich vzťah čokoľvek zbytočne zaťažovalo. Pre otca býva ťažké vôbec niečo svojich synov naučiť a podľa toho, čo počúvam, pokiaľ sa chlapcom v našej kultúre vôbec hovorí niečo o sexualite či duchovne, zvyčajne túto rolu zastáva matka!

Čo som očakával od svojho otca a ako to ovplyvnilo náš vzťah? Kto, pokiaľ niekto, mi bol k dispozícii, aby mi pomohol s prechodom z chlapčenstva k mužnosti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 154.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Otec #Chlapčenstvo #Mužnosť #Navahovia #Kmotor #KrstnýOtec #Strýko #Iniciácia #ZmätenieOtcov