Archív značiek: Mužský iniciačný rituál

Richard Rohr – Na prahu premeny 285.: Toto pijete

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty piaty

„Pri iniciačných rituáloch býva mladý chlapec často obrezaný, aby poznal cenu krvi. Bolo mu povedané, že žena musí krvácať, aby mohla dať nový život, a i on má teraz povinnosť krvácať a trpieť bolesťou v pohlavnom orgáne, ktorý si najviac spojuje s rozkošou, mocou a mužskou silou. Žena nemusí medzi krvácaním a novým životom hľadať intelektuálnu súvislosť – pochopí ju prirodzene na telesnej úrovni.

Človek sa pýta, či kresťania, ktorí pri eucharistii pijú „krv Kristovu“, vôbec tušia, že sa účastnia určitej podoby prastarej iniciácie, kedy mladí chlapci pili krv svojich otcov a starejších, aby poznali, kým sú. Potom už nemali pochybnosti, čia krv im koluje v žilách. Tak i Ježiš nepovedal: „O tomto premýšľajte“, ani: „Na toto sa pozrite“, alebo snáď: „Toto uctievajte“. Povedal: „Toto pite!“

Keď pochopím eucharistiu ako spôsob prijímania Ježišovej esencie do seba samého, ako to ovplyvní môj každodenný život?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 314.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Ústup môže byť postup

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty druhý

„Keď sa rozhodneme vydať do liminálneho priestoru, rozhodujeme sa dať prednosť chaosu nevedomia pred ľahkými odpoveďami a vysvetleniami. Porušujeme svoj návyk, aby sme zistili, či je možné nájsť Boha v tom, čo nám pripadá ako neporiadok. Čoskoro začneme potrebovať nový slovník a nové obrazy, aby sme boli schopní popísať svoj stav – jazyk temnoty skôr než svetla, pustiny skôr než záhrady, prázdnoty skôr než plnosti, hlbokého ticha skôr než slov. Alebo môže naopak ísť o záhradu namiesto pustiny, svetlo namiesto temnoty! Namiesto ústupov späť či do ústrania môže ísť veľmi často o postupy vpred. Čo nám pôvodne pripadá ako krok von, môže nás veľmi často zaviesť do vnútra.

Mužov je potrebné povzbudzovať a sprevádzať ich tým, ako majú v takto neľahkom mieste fungovať. V mnohých mužských iniciačných rituáloch museli chlapci celé dne sedieť v nezmyselnom tichu – dokiaľ nezačali skutočne túžiť po nasmerovaní a vedení k cieľu. K vytvoreniu a udržaniu toho, čo vypadá ako umelo nastavená hranica ticha, samoty, postenia sa, či „ničnerobenia“, budeme vždycky potrebovať povzbudenie a skupinovú spoluprácu. Len málokto to dokáže efektívne urobiť sám.

Túžim po vedení, alebo mám pocit, že mi stále stačia odpovede a slová?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 248.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov