Archív značiek: Rany

Richard Rohr: Na prahu premeny 363.: Chcete rozpútať revolúciu?

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo šesťdesiaty tretí

„V duchovnej oblasti dnes prebieha vítaná revolúcia, návrat k tomu, čo Ježiš skutočne učil! Napríklad k tomu, že k Bohu prichádzame skrze naše nedokonalosti a rany, nie na základe mravných úspechov. Ako nám mohlo uniknúť tak očividné posolstvo? Je snáď príliš dobré, než aby nám prišlo možné? Alebo by sme boli radšej, aby sa evanjelium riadilo podľa scenára výhra – prehra? Máme strach z tak vyrovnaných podmienok na ihrisku, ktoré vyplývajú z poznania, že sme všetci spasení milosťou?

V jadre mužskej duchovnosti je poznanie, že sme nedokonalí, že prichádzame k Bohu nie tím, že robíme všetko správne, ale paradoxne a úžasne tím, že to robíme zle! Všetky zásluhy dostane nakoniec Boh. Pokiaľ muži opúšťajú cirkev tohto sveta, je to kvôli určitej averzii k pokrytectvu. Vedia, že dokonalí byť nemôžu, a tak sa radšej všetkého zrieknu. K premene dochádza omnoho viac pri stredajších večeroch na fare pri takých stretnutiach, akými sú dvanásťkrokové programy, než pri nedeľných dopoludniach vo svätostánkoch, kde sú ľudia vyzývaní, aby spolu súperili v závodoch o zásluhy, v ktorých nemôžu vyhrať.

Dokážem slobodne prejsť svoju zraniteľnosťou k Bohu?
Čo my stojí v ceste?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 394.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 248.: Učiť sa vysporiadať s ranami života

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty ôsmy

„Neskôr v živote si muž, ktorý ako chlapec prešiel iniciáciou, spomína na svoje poranenie a táto spomienka mu pomáha prejsť ďalšími nevyhnuteľnými životnými zraneniami a porážkami a integrovať ich. Pamätá si, že je súčasťou širšieho príbehu a že nie je ani jediný, ani prvý, kto narazil na obtiažťažkosti.

Pretože dnes žiadnu takúto dramatickou a vedomou iniciáciou neprechádzame, nevedú nás naše rany k žiadnemu širšiemu príbehu. Pri absencii týchto sviatostí si len sťažujeme, trpíme depresiami a prichádzame o všetku posvätnú perspektívu. Cena, ktorú za to platíme v podobe neuróz, zlosti a sporov, môže veľmi ľahko zvnútra rozložiť modernú sekulárnu kultúru.

Musíme sa čím skôr začať učiť a často si to opakovať, že rany môžu vytvárať múdrosť, pokiaľ ich prijmeme ako učiteľov.

Ako mňa učili, aby som sa vysporiadával so svojimi ranami?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 277.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Niesť vlastné rany

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto dvadsiaty deviaty

„Bez mytologického kontextu alebo symbolického vesmíru, ktoré by ukazovalo širší zmysel a význam života, sa môže ľahko stať, že uviazneme vo svojom vlastnom malom príbehu. A v tomto obmedzenom príbehu postrádajúcom širšiu perspektívu z nás môžu rany, ktoré sme utŕžili, urobiť zatrpknuté obete.

Kresťanský prístup k ranám spočíva v tom rany prijímať a privítať ako cenu, ktorú platíme za svoju cestu. Môžeme si vybrať, že svoje rany dôstojne ponesieme tak dlho, až jedného dňa zabudneme, kvôli čomu že nám pripadali tak dôležité a zraňujúce. Rany na Ježišových rukách, nohách a v boku nemiznú ani z Jeho vzkrieseného tela – to je veľmi významné! Domnievam sa, že svoje rany ponesieme až do konca; úplne sa nevytratia nikdy, zato v nás uchovávajú pokoru, trpezlivosť a väčšiu ochotu k dôvere. Uzdravenie sa z rán znamená, že už nás tieto rany nemôžu premôcť a že neškodia nám ani druhý. Rany sa stanú našou dennou obeťou ponúkanou Bohu a rozvíjajú v nás súcit so slabosťou druhých. Ako to vyjadrila moja obľúbená mystička Juliana z Norwiche:

„naše rany sa stanú našimi vyznamenaniami.“

Aké rany som ochotný preniesť zo svojho života do veľkého posvätného príbehu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 155.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov