Archív značiek: Okolnosti

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 12.11. 2020.

Štvrtok

V Ježišových časoch si veľa ľudí myslelo, že Nebeské kráľovstvo prinesie veľkú zmenu v pomeroch na zemi. Rímska nadvláda bude nahradená židovským štátom s centrom v Jeruzaleme. Rímske právo nahradia zákony a tradície judaizmu. Z Rímskych daní sa stanú desiatky a hlavou štátu by bol namiesto cézara Boh. Rimania by však dobrovoľne neodišli, preto boli židovskí fanatici pripravení na revolúciu a vojnu.

Ježiš má inú perspektívu. Kráľovstvo nebeské znamená osobnú zmenu srdca, nie prevrat v spoločnosti. On povedal, že Nebeské kráľovstvo nie je fyzickým Kráľovstvom, ale duchovným. Neusilujte sa teda o dokonalú spoločnosť, pretože ju nedosiahnete. Namiesto toho otvorte oči, aby ste videli, že Nebeské kráľovstvo je už tu a vy ste v ňom! (Nebeské kráľovstvo je medzi vami). 

Ako nastalo Nebeské kráľovstvo v mojom srdci? Jedného dňa, predtým ako som sa stal kresťanom, som hovoril s mladým kňazom. Chcel som, aby cirkev pokrstila naše bábätko. Kňaz však chcel vysvetliť význam krstu a čo mám odpovedať, a či to myslím vážne? Ak to myslím vážne, potom ochotne moje dieťa pokrstia. Inak nie. Bol som teda nútený premýšľať nad týmito slovami. Páčila sa mi tá debata, a tak som sa pýtal na význam slov. V jednej chvíli som si pomyslel niečo, čo určite nie je moje bežná úvaha. „Všetko, čo hovorí tento kňaz, je pravda.“ Prestal som sa hádať a zažil som hlboký pokoj. V ten deň som sa naučil, že nenájdem pokoj tým, že sa oň budem usilovať a bojovať oň. Ale ak počúvam a prijímam to, čo mi hovoril kňaz, potom pokoj určite nájdem. V ten deň som sa stal kresťanom. Bolo to, akoby niekto zapol jasné svetlo v tmavej miestnosti. Všetko vyzeralo inak, hoci sa nič nezmenilo. (Tak ako sa zablysne blesk a rozžiari oblohu z jednej strany na druhú, taký bude aj Syn človeka vo svojom čase). V ten deň som prijal do svojho srdca Syna človeka. A čo pokoj? Zostal so mnou? Nie. Niekedy prišiel a niekedy som ho stratil. Keď sa moja myseľ sústredila na Ježiša a jeho lásku ku mne, prišiel. Ale keď ma starosti sveta rozptýlili, stratil som ho. Teraz, o mnoho rokov neskôr, sa oveľa častejšie zameriavam na Ježiša a takmer stále sa cítim pokojne. (Ježiš povedal: ‚Ktokoľvek zostane vo mne a ja v ňom, prinesie veľa ovocia.‘)

Takže ak ste frustrovaní, zmätení alebo nešťastní, nepotrebujete vo svojich okolnostiach revolúciu. Nemusíte ani viesť vojnu proti svetu, telu a diablovi. Musíte len prijať pravdu vo svojom srdci. A čo je pravda? Ježiš vás miluje, žije vo vás, už vyhral bitku. Duch Svätý vám tiež vloží do hlavy myšlienky, aby vás viedol a ste Božím dieťaťom. A čo viac, ste uzdravení, obnovení, máte odpustenie a večný život. Uvažujte nad týmito vecami a vo vašom srdci zavládne pokoj.

Každý kresťan čelí mnohým problémom. Ak sa sústredíte na problémy, stratíte pokoj.
Ale ak sa sústredíte na Nebeské kráľovstvo, tu a teraz, potom budete prinášať veľa duchovného ovocia bez toho, aby ste zmenili svoje okolnosti.“

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Sobota 18.7.2020

„Predstav si, že by ti hrozilo smrteľné nebezpečenstvo. Mocní nepriatelia by plánovali, ako ťa zabiť a boli by naozaj schopní to urobiť. Čo by si urobil? Na čo by si myslel? Väčšina ľudí by chcela utiecť a skryť sa. To je reakcia bezmocných ľudí. 

Možno viete, že v Severnom Írsku bola mnoho rokov vojna, kedy sa striedali obdobia pokoja a bojov. Dve skupiny ľudí sa nenávideli a každá z týchto skupín plánovala zničiť svojich nepriateľov. Vraždy, ničenie, tresty a bitky boli na dennom poriadku. Keď tam poslali armádu, pôvodne preto, aby ochránili katolícku menšinu, vojaci sa stali obeťami teroristických útokov. Nikto nemohol nájsť spôsob, akým by sa dalo zastaviť násilie. V tom čase sme pomohli tým, že sme poskytli domov utečencovi. Možno predtým aj on sám zabíjal ľudí, no teraz dostal ochranu pred hrozbami smrti. Vláda mu dala novú identitu, aby ho nikdy nenašli ľudia, ktorí sa mu vyhrážali. Poskytli sme mu ubytovanie, kým sa to celé zariadilo. Chcel zmiznúť, aby ho už nikto nikdy nenašiel.

Predstav si, že by si bol dosť mocný na to, aby si zmaril plány svojich nepriateľov. Mohol by si sa im postaviť na odpor, alebo podporiť tých, ktorí sa im postavili. Mohol by si získať podporu iných ľudí, až kým by si nebol mocnejší ako tvoj nepriateľ a tak by si zmaril hrozbu smrti, ktorou sa ti vyhrážali. Toto je reakcia mocných ľudí. 

Ale čo urobil Ježiš, keď proti nemu stál mocný nepriateľ? Mohol odísť niekam, kde by ho nikto nenašiel. Ale to by znamenalo ukončenie jeho úlohy na zemi predtým, než by bola hotová. Mohol sa vzoprieť svojim nepriateľom a poraziť ich presne tak, ako sa vzoprel Satanovi a porazil ho. Ale keby to urobil, už by nemohol položiť svoj život ako výkupné za hriešnikov. 

Namiesto toho uzdravil všetkých, ktorí to potrebovali a povedal im, aby o ňom nehovorili. Ježiš zázračne uzdravoval, ale nehľadal pri tom žiadnu slávu. Ukazoval, že je mocnejší ako hocijaká choroba, ale aj tak sa odmietol vzoprieť a poraziť svojich nepriateľov. Prečo by to urobil? Aby ukázal svetu, že jeho moc je vedená láskou a sebaovládaním. Ježiš nereagoval na okolnosti. Bol mocný, ale nepoužil túto moc, aby zmaril plány svojich nepriateľov. Ukazoval, ako sa správa náš nebeský Otec. 

Takže teraz máme na výber. Keď nám chcú ublížiť mocní ľudia, nepotrebujeme utekať a skrývať sa, ani sa im nemusíme vzoprieť a poraziť ich. Namiesto toho môžeme milovať a pomôcť každému, kto nás poprosí o pomoc, bez toho, aby sme hľadali vlastnú slávu. Keď tak robíme, konáme tak, ako konal Ježiš; a robíme tiež to, čo robí náš nebeský Otec. “Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi.”“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#TvorcoviaPokoja #BožíSynovia #Ježiš #Otec #Moc #PoraziťNepriateľov #Nereagovať #NereagovaťNaOkolnosti #Okolnosti #Útek #Utiecť #Utekať #PomôcťKaždému #PomôcťProsiacemu #ZmariťPlányNepriateľov #Nepriateľ #Nepriatelia #SkryťSa #Bezmocný #BezmocnýČlovek #Človek #VzoprieťSa #Poraziť #PoložiťŽivot #Život

Al-Anon 03. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Filozofi od času starobylých Grékov vždy kládli veľký dôraz na nápravu zlých návykov každodenným praktizovaním tých dobrých. Aj v Al-Anon na to dávame veľký dôraz. Učíme sa, že nemôžeme ďalej fungovať tak, ako doteraz, impulzívne a automaticky, ak chceme svoj život zlepšiť.

Ak naozaj chceme pokoj mysle, prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť je to, že to nezáleží na podmienkach okolo nás, ale na tom, čo je v nás. Úprimné skúmanie vlastných motívov nám môže ukázať, že nachádzame radosť v mučeníctve alebo že sa podvedome obávame toho, že si to zaslúžime.

Keď nájdeme príčiny nášho utrpenia a frustrácie, môžeme vybudovať nápravné návyky, aby sme to prekonali.

Pripomienka na dnešný deň:

Program sebapoznávania a seba-zmeny sa ľahko hovorí, ale ťažko robí. Ak sa niečo snažíme robiť príliš veľa a príliš rýchle a očakávame, že sa výsledky dostavia za noc, spôsobuje to veľa zlyhaní. Budem skúmať len jednu chybu, jeden zlozvyk a pracovať na jeho odstránení. Keď spozorujem zmeny, ktoré táto snaha spôsobí v mojich vonkajších okolnostiach, získam odvahu meniť sa aj naďalej k lepšiemu.

Myšlienka:

„Nie je ľahké, aby sa určitý princíp stal človeku vlastný, ak si ho nebude každý deň udržiavať a vo svojom živote na ňom pracovať.“ (Epictetus)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Okolnosti #Zmena #Epictetus #ČoJeVNás #NezáležíNaOkolnostiach #NezáležíNaPodmienkach #NašeMotívy #RadosťVMučeníctve #ZaslúžimSiZlo #ZaslúžimSiTrest