Archív značiek: Zaslúžim si trest

Al-Anon 03. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Filozofi od času starobylých Grékov vždy kládli veľký dôraz na nápravu zlých návykov každodenným praktizovaním tých dobrých. Aj v Al-Anon na to dávame veľký dôraz. Učíme sa, že nemôžeme ďalej fungovať tak, ako doteraz, impulzívne a automaticky, ak chceme svoj život zlepšiť.

Ak naozaj chceme pokoj mysle, prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť je to, že to nezáleží na podmienkach okolo nás, ale na tom, čo je v nás. Úprimné skúmanie vlastných motívov nám môže ukázať, že nachádzame radosť v mučeníctve alebo že sa podvedome obávame toho, že si to zaslúžime.

Keď nájdeme príčiny nášho utrpenia a frustrácie, môžeme vybudovať nápravné návyky, aby sme to prekonali.

Pripomienka na dnešný deň:

Program sebapoznávania a seba-zmeny sa ľahko hovorí, ale ťažko robí. Ak sa niečo snažíme robiť príliš veľa a príliš rýchle a očakávame, že sa výsledky dostavia za noc, spôsobuje to veľa zlyhaní. Budem skúmať len jednu chybu, jeden zlozvyk a pracovať na jeho odstránení. Keď spozorujem zmeny, ktoré táto snaha spôsobí v mojich vonkajších okolnostiach, získam odvahu meniť sa aj naďalej k lepšiemu.

Myšlienka:

„Nie je ľahké, aby sa určitý princíp stal človeku vlastný, ak si ho nebude každý deň udržiavať a vo svojom živote na ňom pracovať.“ (Epictetus)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Okolnosti #Zmena #Epictetus #ČoJeVNás #NezáležíNaOkolnostiach #NezáležíNaPodmienkach #NašeMotívy #RadosťVMučeníctve #ZaslúžimSiZlo #ZaslúžimSiTrest