Archív značiek: Ján Duns Scotus

Richard Rohr – Na prahu premeny 257.: „Totosť“

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty siedmy

* Priznám sa, že slovo „totosť“ akosi neviem poslovenčiť.

„Jedinečné tajomstvo každého Božieho skutku nesmieme pľundrovať pomocou konceptov a abstrakcií. Ako nás františkánov učil blahoslavený Ján Duns Scotus, Boh tvorí len indivíduá. Univerzálie a kategórie existujú výlučne v slovách a v mysli. Každá vec, ktorá existuje, existuje vo svojej „totosti“, a Boh vyživuje každučkú súčasť stvorenia pomocou „ustavičnej udržujúcej pozornosti“ smerujúcej k jej jedinečnosti.

Nie je sa čo čudovať, že jezuitský básnik Gerard Manley Hopkins i americký prorok Thomas Merton sa považujú za socialistov. Hopkins predkladá najlepší poetický popis tejto „totosti“, aký si dokážem predstaviť, v nasledujúcom úryvku z básne „As Kingfishers Catch Fire“. *ako vážka pozýva plameň

Tak jedno a to isté každá smrteľná vec činieva:
to bytie rozdáva, čo vo vnútri každej z nich sa roztápa;
samotný – sebou sa stáva; ja sama z nej vanie,
činiac Čo činím, som ja; pre to som živý.
Viac rieknem: …
jedná pred Bohom to, čím on je pre Božie oči –
Kristus – lebo Kristu prehráva na miestach premnohých,
ľúbezný v údoch, ľúbezný v očiach nie svojich,
Otcovi skrz výzor ľudských tvárí.

Ako zovšeobecňovaním znižuje, to, čo Boh činí vo mne alebo v niekom inom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 286.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov