Archív značiek: Realita

Zamyslenie Rohra

Richard Rohr:

„Niektoré východné náboženstvá, hlavne budhizmus, dôkladne preskúmali prirodzenosť Hlavy ako centra. To je, myslím si, jeden z dôvodov, prečo to Thomasa Mertona priťahovalo k štúdiu istých budhistických praktík. S čím všetci (východné tradície) súhlasia je, že prirodzenosťou Mysle je úplné ticho, stíšenie a priestor. Bezhraničné ticho, pokoj, jasnosť, naveky vekov amen. Preto by som povedal, že centrum hlavy nám dáva možnosť cítiť, rozpoznať Večnú prítomnosť, ktorá je práve tu, uprostred javu….  

A máme tu proces otvárania sa tichu, obrovskej slobode, pokoju, jasnosti duše, ducha…Vidíš, že tvoje myšlienky sa dejú. (Avšak) to, čo ich obklopuje a je v ich vnútri je tento nesmierny pokoj a tíš. A ….táto tíš nie je nečinná…Tíš…prináša pocit, že viem, rozlišujem, rozumiem, prináša múdrosť. Don (Riso) a ja sme ho nazvali pocitom, že máme sprievodcu, kde ti je akosj jasné, že nejde ani tak o myslenie. Je to čosi ako spontánne spoznanie pravdy/reality, ktoré jednoducho prichádza. Nemusíš ho plánovať. Ako keď sa iba uvoľníš a zrazu – aha, tu je to. Rovno v mysli.

Ak túto Prítomnosť bezprostredne poznáš, preživaš ju ako základ všetkého a najmä základ seba samého. A keď toto vieš, vieš tiež, že to, kým si, je práve jej výrazom – jadro toho, kým si, nemožno zraniť, nedá sa ti odňať.

Zostaň kde si, otvor sa tichu a vedz, že to čo hľadáš je už tu a má v sebe všetko – to, čo robíš, každý krok tvojej cesty, vedie ťa, podporuje ťa v tvojom vnútri, okolo teba. Nemôžeš to stratiť! A vždy ťa podrží.“

Boxovanie s tieňom

Deň sto deväťdesiaty druhý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Potlačovať to, čo považujeme sami v sebe za neprijateľné, vyžaduje také množstvo energie a úsilia, že už nám sotva zostávajú sily na čokoľvek iného. Preto je tiež život toľkých ľudí naplnený bezdôvodnou úzkosťou, bezmennou hrôzou, všadeprítomným strachom, všeobecnou zlosťou a podráždenou vyčerpanosťou. To všetko značí, že sme veľkú časť nášho neprijateľného ja vyhnali do exilu. Nemáme trpezlivosť a nevieme odpúšťať, len neľútostne súdiť. nemáme evanjelium.

Potom si premietame vlastné chorobné symptómy na okolitý svet ako na plátno a hovoríme tomu realita. Nevidíme svet taký, aký je: vidíme svet prizmou vlastnej úzkosti, strachu a ďalších potlačovaných emócií. A práve tu tiež vzniká svet konšpiračných teórií, militantných hnutí a nenávistného kriku rozhlasových a televíznych komentátorov. Prevážne však takto ľudia bojujú len so svojimi vlastnými strachmi a so svojim potlačeným tieňovým ja. Pokiaľ sa ľuďom neponúka žiadna možnosť, ako sa skutočne utkať so svojim tieňovým ja, potom sa sám život premieňa v celkom desivý ring. Tak vypadá väčšina nášho súčasného sveta, bratia.

S akými tieňmi práve teraz bojujem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; strana 2018.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#BoxovanieSTieňom #DeňStoDeväťdesiatyDruhý #KonšpiračnéTeórie #MilitantnéHnutia #Realita #PotlačovanéEmócie #Emócie #Potlačovanie #Tieň #Strach #Úzkosť #Krik #VlastnýTieň #BezdôvodnáÚzkosť #BezmennáHrôza #VšadeprítomnýStrach #VšeobecnáZlosť #PodráždenáVyčerpanosť

Neobvyklý duchovný rozum

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty ôsmy

„Buď sa spojíme s realitou a pripravíme sa, že zažijeme pády, alebo ten vždycky blátivý skutočný svet vytesníme a privodíme si v dlhodobom horizonte ešte omnoho horšie utrpenie.

Toto je bežný duchovný zdravý rozum, ktorý bohužiaľ zase tak bežný nie je.

Čo je práve teraz mojou realitou?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 174.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#NeobvyklýDuchovnýRozum