Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 20. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Naše slogany sú jasné a jednoduché, a napriek tomu môžu pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci. Prirodzene ich nejako podfarbujeme podľa našich vlastných skúseností a reakcií na slová a myšlienky.

Napríklad slogan:

„Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu“

môže pre niektorých ľudí znamenať, že všetko, čo musíme urobiť, je vyhnúť sa výzvam, ktoré nás konfrontujú a Boh to všetko nejakým duchovným magickým spôsobom urobí za nás.

V tom, že nám dal slobodnú vôľu, inteligenciu a rozum bol zámer; môžeme samých seba naplniť len vtedy, keď budeme tieto dary využívať pri riešení našich každodenných problémov.

Pripomienka na dnešný deň:

Môžem byť pripravený poddať sa Božiemu vedeniu, môžem oň pokorne požiadať, ale spolu s mojou ochotou ho prijímať musím aj spolupracovať a konať svoj podiel. Ak som naozaj vnímavý, On mi dá svoju vôľu postupne každý deň spoznať; ale musím podľa nej žiť.

Myšlienka:

„Poddanie sa Božej vôli nám nedáva certifikát k neschopnosti. Každý z nás sa musí usilovať plniť Jeho vôľu, ktorú nám zjavuje spôsobmi, ktoré rozpoznávame len vtedy, ak sme ochotní a vnímaví.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Pridaj komentár