Archív značiek: Sarkazmus

Humor je prvá obeť

Deň sto deväťdesiaty prvý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Dokážete sa smiať sami sebe? K známkam veľkého a potlačovaného tieňa, a to ako u jednotlivcov, tak u celej kultúry, patrí absencia zdravého zmyslu pre humor. Pokiaľ sa vy, či skupina, ku ktorej patríte, nedokážete smiať sami sebe, máte problém. Tu máte spoľahlivé merítko duchovného života: tí, kto nechcú dovoliť druhým, aby si z nich robili srandu, alebo sa nedokážu zasmiať sami na sebe, majú vždycky veľký tieň, ktorý vytesňujú a potlačujú.

Ľudia prehnane prísni a mravokárni (moralizujúci) zvyčajne mávajú významne potlačený tieň. Kráčajú životom a nesúhlasne kárajú prstom – a odsudzujú skoro všetko! Takýto si často nedokážu užiť jednoduchú veselosť (prosté veselí). Možnože dokonca v skryte a tajne holdujú presne tomu, čo verejne tak zápalisto napádajú. Sú rozštiepení sami v sebe.

Človek, ktorý sa dokáže smiať a žiť v súlade so svojim životom, nepotrebuje, aby mal všetko pod kontrolou. Preto taktiež tí, kto najviac ľpejú na tom, aby mali všetko vo svojich rukách, dokážu byť síce veľmi sarkastický, skutočný zmysel pre humor však postrádajú.

Kedy som sa v nedávnej dobe zachoval prísne a moralisticky?

Čo túto moju reakciu vyvolalo a čoho, čo by mohlo poukazovať na môj tieň, sa to vo mne dotklo?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 217.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#HumorJePrváObeť #Mravokárnosť #Moralizovanie #Sarkazmus #Tieň #Humor #Káranie #Veselosť #ZmyselPreHumor #SmiaťSaSámSebe #Rozštiepený

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 11. september

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Občas sa na stretnutiach Al-Anon vyťahujú krivdy a správy o domácom násilí. Predsedajúci jedného z takýchto stretnutí, ktorý takisto rozprával o svojich vlastných problémoch v domácnosti, otriasol skupinu týmto konečným vyjadrením:

„Často, keď som vyvolal hádku so svojou ženou, rozmýšľal som nad tým, ako by som sa cítil, keby niekto nahrával kazetu s tým, čo jej hovorím a s tónom hlasu, aký som pri tom používal. Reval a kričal som ako bez seba; využíval som pri tom všetky zbrane sarkazmu a ostrej kritiky. A mimochodom, slovo sarkazmus pochádza z gréckeho slova s významom „trhať mäso“.

Necítil by som sa ako spodina, keby som sa na tej kazete počul? Neposkytlo by mi to akýsi obraz môjho vlastného podielu na rodinných problémoch?

Prosím vás, počúvajte sa a zamyslite sa nad tým, či by nepomohlo, keby ste sa sami trochu schladili.“

Pripomienka na dnešný deň:

Odteraz si budem značiť, ako u nás doma vznikajú hádky. Ak som ja ten, ktorý ich podnecuje, to bude celkom prvá vec, ktorú sa budem u seba snažiť napraviť. Ak ma k tomu vyprovokuje niekto nahnevaný, budem reagovať pokojne alebo nebudem reagovať vôbec.

Myšlienka:

„Krotká odpoveď odvracia hnev, ale trýznivé slová podnecujú zlosť.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#SchlaďSa #Sarkazmus #ReagujPokojne #NereagujVôbec #Nereaguj #Hádka

Al-Anon 23. apríl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Medzi mnohými zbraňami, ktoré využívame na karhanie závislého (alebo iných ľudí, ktorých odsudzujeme), je sarkazmus. Je pravdou, že uvoľňuje naše potlačované pocity a ak sú naše poznámky naozaj ostré, poskytuje nám určité uspokojenie.

Taký protivný, akým sarkazmus sám o sebe je, stáva sa ešte oveľa ohavnejším, keď zistíme, že pochádza z gréckeho slova „sarcazo“, čo znamená trhať mäso. Je to tá forma irónie, v ktorej je hovorca motivovaný neúctou.

Keď som niekedy túto zbraň proti strápenému závislému použil, teraz si sľubujem, že už to viac neurobím. Nemám nijaké právo niekým opovrhovať, keďže nikdy nemôžem vedieť, čo vytvára potrebu správať sa tak, ako sa správa.

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa usilovať spájať jemnosť s prísnosťou, pridať nádych harmónie do mojich vzťahov s inými namiesto trhania a ničenia. Uvedomím si, že rany, spôsobené sarkazmom, sa hoja veľmi pomaly, a môžu oddialiť túžobné zlepšenie v mojom živote.

Myšlienka

„Pohŕdač hľadá múdrosť a nenájde ju. Ten, kto je pomalý do hnevu, má veľké porozumenie.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom
#Sarkazmus

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html