Archív značiek: Slogany

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 21. október

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Jeden z návrhov, ktoré počúvame v Al-Anon je: Nerob inventúru za nikoho iného, len za seba. Toto nás môže prekvapiť, ak cítime spolu s mnohými, že všetka naša mizéria je spôsobená správaním alkoholika. Sme horliví v tom, ako ospravedlňujeme samých seba a vysvetľujeme, čo urobil, čo nás tak šokovalo a čo je neospravedlniteľné! Potom sa pýtame, ako si môže niekto vôbec myslieť, že my na tom máme podiel viny!

Postupne pochopíme, že mnohé veci sme mohli urobiť oveľa múdrejšie. Možno sme kritizovali veci, ktoré sme si vôbec nemali všímať. Mnohé problémy sme si spôsobili tým, že sme sa miešali do cudzích vecí. Nakoniec vidíme, že musíme vykonať veľa inventúry pri nás samých.

Pripomienka na dnešný deň:

Mám vo zvyku kritizovať iných? Naučím sa žiť a nechať žiť.

Mám obavy a predstavujem si hrozné veci, ktoré prinesie budúcnosť? Vzdám sa toho a odovzdám to Bohu a budem žiť len pre dnešok.

Zhoršujem rodinné problémy výbuchmi hnevu a nekontrolovanými slovami a činmi? Budem si stále pripomínať, že mám rozmýšľať! Som neustále v štádiu zmätku? Dám prvým veciam prvé miesto.

Myšlienka:

Zisťujem, že slogany sú veľkou pomocou pri vykonávaní mojej nebojácnej morálnej inventúry.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#MorálnaInventúra #PrvýmVeciamPrvéMiesto #Rozmýšľaj #ŽiPreDnešok #TuATeraz #VzdámSaTohoAOdovzdámToBohu #ŽiANechajŽiť #Slogany #NerobInventúruZaNikohoInéhoLenZaSeba

Al-Anon 11. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Naše inšpirujúce slogany znamenajú pre rôznych ľudí veľa rôznych vecí! Keď nejaká žena čelí kríze, môže si s dôverou povedať: „Vzdám sa toho a odovzdám to Bohu.“ V tomto prípade je to odvážne vyjadrenie viery, že musí zvíťaziť dobro a že akékoľvek rozhodnutie, ktoré mohla urobiť, založené len na jej ľudskom úsudku, nemuselo byť múdre. Necháva problém Bohu a očakáva, že ju bude viesť v tom, čo má robiť.

V inom prípade Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu môže byť zúfalým vyjadrením porážky, vyjadrením apatie, neochoty hrať svoju časť v danej úlohe.

Tí, ktorí sa jednoducho otáčajú k svojim problémom chrbtom, sa toho nevzdávajú a nenechávajú to Bohu – opúšťajú svoj záväzok konať podľa Božej inšpirácie a vedenia. Neprosia o pomoc, ani ju neočakávajú; chcú, aby sa to všetko spravilo bez ich pričinenia.

Pripomienka na dnešný deň:

Nemôžem si jednoducho nevšímať zodpovednosť, ktorú mám pri riešení problémov, nech sú akokoľvek veľké. Je pravdou, že potrebujem Božie vedenie, ale správať sa podľa neho – to je už moja práca; nemôžem sa jej vyhýbať bez toho, aby som sa obrátil chrbtom k životu samému.

Modlitba:

„Nedovoľ mi poddať sa apatii alebo porážke, keď je všade okolo mňa dôkaz o milujúcom Bohu, ktorý mi pomôže v každej mojej potrebe.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Al-Anon 22. máj

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Niekto na stretnutí Skupiny raz povedal: „Ak sa chceš dobre držať myšlienky Skupiny, nekomplikuj to!“, pretože je to jednoduché a naše slogany to potvrdzujú. Celý zmysel Skupiny je v tom, aby nám pomohol vyrovnať hrboľaté miesta v našom živote a to sa môže stať len tak, že budeme postupovať deň za dňom.

„Rozumiete, čo sa vám snažím povedať?“, pokračoval ďalej. „Toto sú dva z našich sloganov, súčasť našej terapie v Skupine:

NEKOMPLIKUJ TO!

DEŇ ZA DŇOM!“

Pozrime sa na ostatných a všimnime si, ako sú všetci sústredení na to, aby k tomu pristupovali uvoľnene. „Preč s ponurou odhodlanosťou, náhlením a trápením“, hovorí Skupina svojim zmäteným a utrápeným členom.

„Tu je to, čo úžasne uvoľňuje napätie:

VZDAJ SA TOHO A ODOVZDAJ TO BOHU!

POMALI A POKOJNE!

ŽI A NECHAJ ŽIŤ!

PRVÝM VECIAM PRVÉ MIESTO!

Pripomienka na dnešný deň:

Každý deň a v každom čase napätia si budem pripomínať, aby som sa toho vzdal a mal uvoľnený postoj. Budem si uvedomovať, že aj vtedy, keď so svojimi problémami nerobím nič, aktívne praktizujem myšlienku Skupiny.

Myšlienka:

„POMALY ĎALEJ ZÁJDEŠ!“

(Venované hudobnému skladateľovi Hoagymu Carmichaelovi)

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom