Archív značiek: Hádka

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 14.01. 2021.

Štvrtok 14.1.2021

„Počúvala som, ako arcibiskup z Canterbury hovorí k národu na Nový rok. Počas covidovej krízy pracoval ako dobrovoľník v jednej z londýnskych nemocníc. Niekedy plnil očakávané povinnosti požehnania, modlitby a prijímania, ale okrem toho si s ľuďmi aj zažartoval, niekedy s nimi len tak sedel, niekedy sa načiahol a niekoho chytil za ruku. Jeho odkaz rozpoznal smútok a žiaľ spojený s covidom, ale potom ponúkol aj nádej. Nádej je v každej držanej ruke, každom dotyku, každom vyslovenom slove a každom druhu lásky. 

V dnešnom čítaní vidíme Ježiša, ktorý sa načiahol a dotkol malomocného. Malomocný žiada o uzdravenie a Ježiš mohol povedať len láskavé slovo a ten človek by bol uzdravený. Ale tento muž potreboval viac než uzdravenie svojej kožu. Potreboval, aby sa uzdravilo jeho srdce. Bol odmietaný a izolovaný tak dlho, až jeho srdce stvrdlo a znecitlivelo. 

Naše srdcia sa zatvrdili v reakcii na skúšky a hádky. Meriba znamená hádky, Massa skúšky. Všetci sme mali zložité okolnosti, ktoré spôsobili, že sme si zatvrdili srdce. Musíme sa stretnúť s Ježišom a prijať jeho liečivý pohľad, dotyk alebo slová; jeho lásku v akcii. 

Nedávno som počula o niekom, kto upiekol bochník chleba pre suseda. Nevedel, že susedovi došiel chlieb a nemohol ísť do obchodu. To je Ježišova láska v akcii. Môžete byť Ježišovými očami, nohami alebo rukami a osloviť niekoho? Aký malý prejav láskavosti by ste mohli urobiť pre niekoho z vašich blízkych?“

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 11. september

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Občas sa na stretnutiach Al-Anon vyťahujú krivdy a správy o domácom násilí. Predsedajúci jedného z takýchto stretnutí, ktorý takisto rozprával o svojich vlastných problémoch v domácnosti, otriasol skupinu týmto konečným vyjadrením:

„Často, keď som vyvolal hádku so svojou ženou, rozmýšľal som nad tým, ako by som sa cítil, keby niekto nahrával kazetu s tým, čo jej hovorím a s tónom hlasu, aký som pri tom používal. Reval a kričal som ako bez seba; využíval som pri tom všetky zbrane sarkazmu a ostrej kritiky. A mimochodom, slovo sarkazmus pochádza z gréckeho slova s významom „trhať mäso“.

Necítil by som sa ako spodina, keby som sa na tej kazete počul? Neposkytlo by mi to akýsi obraz môjho vlastného podielu na rodinných problémoch?

Prosím vás, počúvajte sa a zamyslite sa nad tým, či by nepomohlo, keby ste sa sami trochu schladili.“

Pripomienka na dnešný deň:

Odteraz si budem značiť, ako u nás doma vznikajú hádky. Ak som ja ten, ktorý ich podnecuje, to bude celkom prvá vec, ktorú sa budem u seba snažiť napraviť. Ak ma k tomu vyprovokuje niekto nahnevaný, budem reagovať pokojne alebo nebudem reagovať vôbec.

Myšlienka:

„Krotká odpoveď odvracia hnev, ale trýznivé slová podnecujú zlosť.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#SchlaďSa #Sarkazmus #ReagujPokojne #NereagujVôbec #Nereaguj #Hádka