Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 12. september

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Keď sa člen Al-Anon zaviaže, že niekomu poradí, je veľmi dôležité, aby si pamätal, že táto rada by mala byť ohraničená na poskytnutie pomoci dotyčnej osobe len v otázke duchovného rastu. V prekročení tejto hranice, keď človek dáva radu v súvislosti s nejakým krokom, ktorý má dotyčný podstúpiť, je veľké nebezpečenstvo. Nikto z nás nemá na to právo.

Niekedy môže poskytnúť radu nejaký frustrovaný neurotik a tá vyprovokuje nepriateľstvo medzi mužom a ženou. Dotyčný môže túto situáciu ešte vyostriť tým, že bude ospravedlňovať rozhorčenie manželky. Podporovanie takýchto rozhorčení môže mať veľmi vážne dôsledky; je to rovnaké, akoby ju dotyčný napomínal, aby „si stála za svojimi právami“ a „nedovolila to alebo ono“. Dotyčný získava nevedomé uspokojenie z riadenia životov iných ľudí a zároveň žije v tom, že jeho zámery sú dobré.

Pripomienka na dnešný deň:

Nebesá, ochraňujte ma pred mojimi dobrými priateľmi, ktorí s tým najlepším zámerom udržiavajú rany môjho hnevu otvorené, oslabujú ma svojou ľútosťou a ospravedlňujú moje sťažnosti. V mene konania dobra môžu brzdiť moje uzdravenie tolerantného a láskyplného vzťahu s mojou rodinou.

Myšlienka:

„Nesmieme ľahko pripisovať váhu každému slovu a návrhu, ale musíme opatrne a pokojne zvažovať záležitosť podľa Boha.“ (Thomas A´Kempis)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Rada #Radenie #NebezpečenstvoRadenia #Poradiť #VáhaSlova #ZvažovaniePodľaBoha #Zvažovanie #Zodpovednosť

Pridaj komentár