Archív značiek: Vnútorná autorita

Richard Rohr – Na prahu premeny 299.: Ľudia, ktorí dodávajú energiu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty deviaty

„Nie ste radi s ľuďmi, ktorí rozdávajú energiu, namiesto toho, aby ju z vás vysávali? S ľuďmi, ktorí vyžarujú tvorivosť, činorodosť, iniciatívu a sú hlboko zapojení do sveta? Takýchto ľudí človek pozná hneď. V ich prítomnosti sa cíti v bezpečí, plný života a energie. Preto ich vyhľadáva, rovnako ako zástupy vyhľadávajú Ježiša a dnešný ľudia vyhľadávajú skutočne múdre a zrelé ženy a múdrych a zrelých mužov. Ich duchovná autorita je presvedčivá a nepotrebuje žiaden titul, postavenie ani kostým – jednoducho je. Títo ľudia sú živúcimi jadrami Kristovho Tela.

To neznamená, že sú dokonalí. V skutočnosti musí väčšina tvorivých a živých ľudí zniesť svoju porciu zápasov a omylov, avšak spoluprácou s milosťou, so silou a s milosrdenstvom si získali vnútornú autoritu. Sú to ľudia ako žiarovky. Čerpajú a rozdávajú z neobmedzeného Zdroja.

Aký ľudia sú zdrojom energie v mojom živote?
Ako by som s nimi mohol tráviť viac času a učiť sa od nich?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 330.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 290.: Dospelá viera

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty

„Pokiaľ kráčame po ceste premeny, mali by sme s postupujúcim vekom dosahovať väčšej nuansovanosti a jemnosti. Učíme sa poznať svojich vlastných démonov. Už im nedovoľujeme, aby nám podsúvali falošnú predstavu o tom, čo sa skutočne deje. Učíme sa taktiež dôverovať svojim anjelom a dovoľujeme im, aby nás viedli, uzdravovali a sprevádzali. Vnútorná skúsenosť a vnútorná autorita začínajú postupne vyvažovať včasnejšie spoliehanie sa výhradne na to, čo hovorí pápež alebo Biblia.

Boh netúži po robotoch, ale po slobodných a vedomých milujúcich.

Ako sa zmenila moja viera od doby, kedy som bol chlapec?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 319.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 256.: Ponorky

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty šiesty

„Chyby samé o sebe nie sú hrozné. Problém nastáva až vtedy, keď nám bránia rásť. Ak v päťdesiatich robíte tie isté chyby, ktoré ste robili v dvadsiatich, niečo nie je v poriadku. V dvadsiatich sa očakáva, že sa ich dopustíte, ale kvôli tomu taktiež potrebujete sprievodcov, vychovávateľov, otcovské postavy a schopnosť ovládať svoje nutkavé túžby.

Jeden z dôvodov, prečo omyly opakujeme, spočíva v tom, že nám nikdy nebolo dovolené rozvinúť si vlastnú vnútornú autoritu, čoho sa obvykle dosahuje prostredníctvom pokusov a omylov a taktiež tým, že nesieme následky vlastných činov. Vnútorná autorita sa pozvoľna utvára tak, že pozorujem, pomenúvam a preberám zodpovednosť za svoje vlastné chovanie. Tomu sa hovorí zrelosť.

Štruktúry založené na vonkajšej autorite, vynucovaní a treste produkujú mužov, ktorí sa ľahko stanú expertami na predstieranie, skrývanie a zapieranie. Tieto štruktúry majú za cieľ vyvolať poslušnosť, nie sebauvedomenie. Pravé JA sa skryje do podzemia, odkiaľ potom vychádza o mnoho rokov neskôr celé nezdravé a pokrivené. Tomuto typu chovania hovoríme „ponorka“. Len sa spýtajte niekoho, kto bol vo väzení, v armáde, na internáte alebo v seminári.

Dokážem identifikovať chyby, ktorých sa dopúšťam teraz a ktoré som robil už pred rokmi? Dokážem určiť niektoré vzorce svojho chovania, ktoré mi pomáhajú vlastné chyby zapierať, namiesto toho, aby som ich pomenoval?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 285.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov