Archív značiek: Vonkajšia autorita

Richard Rohr – Na prahu premeny 256.: Ponorky

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty šiesty

„Chyby samé o sebe nie sú hrozné. Problém nastáva až vtedy, keď nám bránia rásť. Ak v päťdesiatich robíte tie isté chyby, ktoré ste robili v dvadsiatich, niečo nie je v poriadku. V dvadsiatich sa očakáva, že sa ich dopustíte, ale kvôli tomu taktiež potrebujete sprievodcov, vychovávateľov, otcovské postavy a schopnosť ovládať svoje nutkavé túžby.

Jeden z dôvodov, prečo omyly opakujeme, spočíva v tom, že nám nikdy nebolo dovolené rozvinúť si vlastnú vnútornú autoritu, čoho sa obvykle dosahuje prostredníctvom pokusov a omylov a taktiež tým, že nesieme následky vlastných činov. Vnútorná autorita sa pozvoľna utvára tak, že pozorujem, pomenúvam a preberám zodpovednosť za svoje vlastné chovanie. Tomu sa hovorí zrelosť.

Štruktúry založené na vonkajšej autorite, vynucovaní a treste produkujú mužov, ktorí sa ľahko stanú expertami na predstieranie, skrývanie a zapieranie. Tieto štruktúry majú za cieľ vyvolať poslušnosť, nie sebauvedomenie. Pravé JA sa skryje do podzemia, odkiaľ potom vychádza o mnoho rokov neskôr celé nezdravé a pokrivené. Tomuto typu chovania hovoríme „ponorka“. Len sa spýtajte niekoho, kto bol vo väzení, v armáde, na internáte alebo v seminári.

Dokážem identifikovať chyby, ktorých sa dopúšťam teraz a ktoré som robil už pred rokmi? Dokážem určiť niektoré vzorce svojho chovania, ktoré mi pomáhajú vlastné chyby zapierať, namiesto toho, aby som ich pomenoval?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 285.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov