Archív značiek: Omyly

Richard Rohr – Na prahu premeny 256.: Ponorky

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty šiesty

„Chyby samé o sebe nie sú hrozné. Problém nastáva až vtedy, keď nám bránia rásť. Ak v päťdesiatich robíte tie isté chyby, ktoré ste robili v dvadsiatich, niečo nie je v poriadku. V dvadsiatich sa očakáva, že sa ich dopustíte, ale kvôli tomu taktiež potrebujete sprievodcov, vychovávateľov, otcovské postavy a schopnosť ovládať svoje nutkavé túžby.

Jeden z dôvodov, prečo omyly opakujeme, spočíva v tom, že nám nikdy nebolo dovolené rozvinúť si vlastnú vnútornú autoritu, čoho sa obvykle dosahuje prostredníctvom pokusov a omylov a taktiež tým, že nesieme následky vlastných činov. Vnútorná autorita sa pozvoľna utvára tak, že pozorujem, pomenúvam a preberám zodpovednosť za svoje vlastné chovanie. Tomu sa hovorí zrelosť.

Štruktúry založené na vonkajšej autorite, vynucovaní a treste produkujú mužov, ktorí sa ľahko stanú expertami na predstieranie, skrývanie a zapieranie. Tieto štruktúry majú za cieľ vyvolať poslušnosť, nie sebauvedomenie. Pravé JA sa skryje do podzemia, odkiaľ potom vychádza o mnoho rokov neskôr celé nezdravé a pokrivené. Tomuto typu chovania hovoríme „ponorka“. Len sa spýtajte niekoho, kto bol vo väzení, v armáde, na internáte alebo v seminári.

Dokážem identifikovať chyby, ktorých sa dopúšťam teraz a ktoré som robil už pred rokmi? Dokážem určiť niektoré vzorce svojho chovania, ktoré mi pomáhajú vlastné chyby zapierať, namiesto toho, aby som ich pomenoval?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 285.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 10. september

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Opäť si kladiem rovnakú otázku ako včera:

„Čo robím s tým, čo mám?“

Táto otázka sa dá aplikovať mnohými spôsobmi. Napríklad si zoberme schopnosť pamätať si veci. Ak som dostal dar dobrej, jasnej pamäte, ako ho využívam?

Nie je pravdepodobné, že by mi Boh tento dar udelil kvôli tomu, aby som odhalil staré omyly, zranené city, márne žiale a osobné utrpenia. Toto by bolo jasným zneužívaním Jeho daru, keď má každý toľko veľa príjemných a uspokojivých vecí, na ktoré si pamätá.

Pripomienka na dnešný deň:

Čo robím s touto vzácnou schopnosťou spomínať si na to, čo sa stalo v minulosti? Ak ju využívam na to, aby som si spomínal na príjemné a zaujímavé skúsenosti, poskytne mi úsporný pohľad na problémy, s ktorými sa občas stretávam. Takisto môžem využiť tento dar k tomu, aby som si uskladnil dnešné požehnania, ktoré mi pomôžu prekonať budúce trápenie.

Myšlienka:

„Nedovoľ, aby tvoje myšlienky prebývali na dňoch zármutku, ale radšej na tých, ktoré ti prinášajú jas a pokoj.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Pamäť #Myšlienky #Omyly #Žiale #ZranenéCity #Utrpenia #Spomienky #ČoRobímSTýmČoMám #DobréSpomienky #Jas #Pokoj