Al-Anon 20. Jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Šiesty krok je inšpirujúcou výzvou poddať sa vedeniu našej vyššej moci. Tento vyrovnaný, nádherný výrok podriadenia sa Božej vôli budem čítať tak často, ako potrebujem:

„Boli sme celkom pripravení, aby Boh odstránil všetky naše charakterové nedostatky.“

Mojim cieľom bude to, aby som bol „celkom pripravený“ – vzdať sa negatívnych myšlienkových návykov, ktoré sa odrážali v mojom živote. Boh je rovnako „celkom pripravený“, aby prijal túto pokornú obeť mojich zlyhaní a pomohol mi zmeniť moje myslenie a konanie tak, aby mi prinieslo vyrovnanosť a dokonca možno aj šťastie.

Pripomienka na dnešný deň:

„Charakterové nedostatky“, ktorých sa chcem zbaviť, sú vo mne určite hlboko zakoreneným zvykom. Keď prijmem Božiu pomoc pri ich odstraňovaní, bude pri tom potrebná moja každodenná vedomá spolupráca. Budem sa o to snažiť trpezlivo, jeden nedostatok po druhom. Ak budem naozaj ochotný, uvidím, že budú postupne nahrádzané podnetmi inej kvality, s ktorými dokážem žiť celkom slobodný od neoprávnenej sebakritiky.

Modlitba:

„Bože, daj, aby som bol celkom pripravený na odstránenie mojich nedostatkov, aby som mohol prijať svetlo do mojich problémov a ich skutočnej príčiny.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ŠiestyKrok

Pridaj komentár