Archív značiek: Veselosť

Rozžiariť sa!

Deň dvesto šiesty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„I keď portréty zvyčajne svätcov zobrazujú so smutnou a vážnou tvárou, ich životopisy ukazujú, že boli plní svetla a smiechu. Čo je to, čo oni vedeli, a my nie?

Tí, kto vydávajú množstvá energie na potlačovanie svojho tieňa, bývajú zvyčajne vážni a plní ťažoby. Držať ťažký poklop nad svojou temnou stránkou vyžaduje toľko energie, že nám potom už zostáva len málo síl na čokoľvek radostné, krásne alebo veselé. Ľudia potlačujúci veľký tieň zvyčajne postrádajú entuziazmus a uvoľnený zmysel pre humor. Ich dni sú radou mravných rozhodovaní medzi životom a smrťou, za všetkými vidia nejakú veľkú otázku, ktorú je nutné riešiť, a len vzácne sa dokážu rozžiariť. Všetko im pripadá monumentálne, i keď to nie je nutné a ani zodpovedajúce.

Videli ste niekedy obrázok dalajlámu? Stále sa usmieva. Človek nemôže nemať pocit, že sa postavil svojmu tieňu a že mu odpustil. Uvoľnia sa tým rôzne typy energie k súcitu a radosti.

Kto rozjasňuje môj život smiechom a veselosťou?
Som schopný žiť taktiež tak, a ak nie, prečo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 232.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoŠiesty #RozžiariťSa #Tieň #OdpustiťTieňu #Odpustenie #Radosť #Smiech #Veselosť #Svätci #Dalajlama #Vážnosť #Ťažoba #Potlačovanie #PotlačovanieTieňa

Humor je prvá obeť

Deň sto deväťdesiaty prvý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Dokážete sa smiať sami sebe? K známkam veľkého a potlačovaného tieňa, a to ako u jednotlivcov, tak u celej kultúry, patrí absencia zdravého zmyslu pre humor. Pokiaľ sa vy, či skupina, ku ktorej patríte, nedokážete smiať sami sebe, máte problém. Tu máte spoľahlivé merítko duchovného života: tí, kto nechcú dovoliť druhým, aby si z nich robili srandu, alebo sa nedokážu zasmiať sami na sebe, majú vždycky veľký tieň, ktorý vytesňujú a potlačujú.

Ľudia prehnane prísni a mravokárni (moralizujúci) zvyčajne mávajú významne potlačený tieň. Kráčajú životom a nesúhlasne kárajú prstom – a odsudzujú skoro všetko! Takýto si často nedokážu užiť jednoduchú veselosť (prosté veselí). Možnože dokonca v skryte a tajne holdujú presne tomu, čo verejne tak zápalisto napádajú. Sú rozštiepení sami v sebe.

Človek, ktorý sa dokáže smiať a žiť v súlade so svojim životom, nepotrebuje, aby mal všetko pod kontrolou. Preto taktiež tí, kto najviac ľpejú na tom, aby mali všetko vo svojich rukách, dokážu byť síce veľmi sarkastický, skutočný zmysel pre humor však postrádajú.

Kedy som sa v nedávnej dobe zachoval prísne a moralisticky?

Čo túto moju reakciu vyvolalo a čoho, čo by mohlo poukazovať na môj tieň, sa to vo mne dotklo?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 217.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#HumorJePrváObeť #Mravokárnosť #Moralizovanie #Sarkazmus #Tieň #Humor #Káranie #Veselosť #ZmyselPreHumor #SmiaťSaSámSebe #Rozštiepený