Archív značiek: Smiať sa sám sebe

Smiech a plač

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto tretí

Smiech a plač

„Muž, ktorý sa zúfalo snaží chrániť a ukazovať určitý obraz seba samého sa nikdy nedokáže smiať sám sebe. Rovnako tragické je, že nedokáže plakať nad svojimi chybami ani nad chybami kohokoľvek iného – cíti len nutkanie všetko napravovať alebo meniť. Príliš baží po dokonalosti, príliš sa snaží byť vážny a „mravný“ a je nadmieru plný seba samého – preto k nemu nemôže doľahnúť bolesť sveta ani nedokáže mať súcit s ostatnými.

Muž tak silno závislý na svojom vlastnom obraze bude s neprirodzenou nutkavosťou usilovať pravdepodobne i o spásu. Bude cítiť nutkavú potrebu byť „zachránený“, robiť všetko, čo je nutné k dosiahnutiu svätosti, úspešnosti a k tomu, aby mal vždy pravdu. Nedokáže ani plakať, ani sa smiať, pretože si nedokáže predstaviť, že mohol byť milovaný inak než odmenou za tvrdé úsilie. Milosť sa pre neho stáva čímsi nemožným, a pritom je to práve milosť, čo plodí smiech a slzy.

Usilujem o spásu? Ako sa snažím byť tým, kým chcem byť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 229.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoTretí #SmiechAPlač #Muž #Obraz #ObrazSebaSamého #SmiaťSa #Plakať #SmiaťSaSámSebe #PlakaťNadSvojimiChybami #PlakaťNadChybamiDruhých #Nutkanie #NutkanieNapravovať #NutkanieMeniť #BažiťPoDokonalosti #Dokonalosť #Vážny #Mravný #PlnýSebaSamého #Súcit #Závislý #ZávislýNaVlastnomObraze #Nutkavosť #Svätosť #Záchrana #ByťZachránený #MaťVždyPravdu #Pravda #Láska #BezpodmienečnáLáska #LáskaNieJeZaOdmenu #Milosť #MilosťPlodíSlzy #MilosťPlodíSmiech #MilosťSaStávaNemožnou

Humor je prvá obeť

Deň sto deväťdesiaty prvý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Dokážete sa smiať sami sebe? K známkam veľkého a potlačovaného tieňa, a to ako u jednotlivcov, tak u celej kultúry, patrí absencia zdravého zmyslu pre humor. Pokiaľ sa vy, či skupina, ku ktorej patríte, nedokážete smiať sami sebe, máte problém. Tu máte spoľahlivé merítko duchovného života: tí, kto nechcú dovoliť druhým, aby si z nich robili srandu, alebo sa nedokážu zasmiať sami na sebe, majú vždycky veľký tieň, ktorý vytesňujú a potlačujú.

Ľudia prehnane prísni a mravokárni (moralizujúci) zvyčajne mávajú významne potlačený tieň. Kráčajú životom a nesúhlasne kárajú prstom – a odsudzujú skoro všetko! Takýto si často nedokážu užiť jednoduchú veselosť (prosté veselí). Možnože dokonca v skryte a tajne holdujú presne tomu, čo verejne tak zápalisto napádajú. Sú rozštiepení sami v sebe.

Človek, ktorý sa dokáže smiať a žiť v súlade so svojim životom, nepotrebuje, aby mal všetko pod kontrolou. Preto taktiež tí, kto najviac ľpejú na tom, aby mali všetko vo svojich rukách, dokážu byť síce veľmi sarkastický, skutočný zmysel pre humor však postrádajú.

Kedy som sa v nedávnej dobe zachoval prísne a moralisticky?

Čo túto moju reakciu vyvolalo a čoho, čo by mohlo poukazovať na môj tieň, sa to vo mne dotklo?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 217.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#HumorJePrváObeť #Mravokárnosť #Moralizovanie #Sarkazmus #Tieň #Humor #Káranie #Veselosť #ZmyselPreHumor #SmiaťSaSámSebe #Rozštiepený