Archív značiek: Moralizovanie

Sny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvanásty

„Ako sa môžete dozvedieť viac o svojom skrytom ja? Často sa nám náš tieň môže zreteľne ukazovať v snoch. Sny hrajú v celej Biblii dôležitú rolu. I dnes sú sny niekedy jedinou cestou, kadiaľ k nám Boh môže preniknúť.

Niektoré sny sú znepokojivé, pretože reprezentujú tieňovú energiu. Stačí ale len pozorovať postavy a udalosti. Staňte sa detektívom. Premýšľajte o sne i o svojej emocionálnej reakcii naň a spýtajte sa: „Čo sa mi toto snaží povedať?“ Pozerajte sa na svoje sny ako na cenné lekcie, dary od Boha, ktoré prichádzajú v noci, kedy sú hranice medzi vedomím a nevedomím priepustnejšie. Preto si môže v snoch preraziť cestu pravda.

Sám som si na svojich snoch uvedomil, že v nich len zriedkakedy dochádza k nejakému súdeniu alebo moralizovaniu. Sny jednoducho odhaľujú. Mojou úlohou je nájsť súvislosti a spraviť rozhodnutie. Môj snový svet je v tomto zmysle dokonca tak konzistentný, že som ho pochopil ako dôkaz, že Boh nesúdi ani nemoralizuje. Boh odhaľuje a jeho pozvánka má nekonečnú platnosť.

Čo mi moje sny odhaľujú o mojom tieňovom ja?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 238.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoDvanásty #Sny #Moralizovanie #Súdenie #Odhaľovanie #SnyOdhaľujú #Pravda #StaňSaDetektívom #CestaPravdy #Boh #BohNesúdi #BohNemoralizuje #NájsťSúvislosti #SpraviťRozhodnutie #Rozhodnutie #Biblia #SkrytéJa #Ja #TieňovéJa #Tieň #BohOdhaľuje #BohPozýva #Pozvánka

Humor je prvá obeť

Deň sto deväťdesiaty prvý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Dokážete sa smiať sami sebe? K známkam veľkého a potlačovaného tieňa, a to ako u jednotlivcov, tak u celej kultúry, patrí absencia zdravého zmyslu pre humor. Pokiaľ sa vy, či skupina, ku ktorej patríte, nedokážete smiať sami sebe, máte problém. Tu máte spoľahlivé merítko duchovného života: tí, kto nechcú dovoliť druhým, aby si z nich robili srandu, alebo sa nedokážu zasmiať sami na sebe, majú vždycky veľký tieň, ktorý vytesňujú a potlačujú.

Ľudia prehnane prísni a mravokárni (moralizujúci) zvyčajne mávajú významne potlačený tieň. Kráčajú životom a nesúhlasne kárajú prstom – a odsudzujú skoro všetko! Takýto si často nedokážu užiť jednoduchú veselosť (prosté veselí). Možnože dokonca v skryte a tajne holdujú presne tomu, čo verejne tak zápalisto napádajú. Sú rozštiepení sami v sebe.

Človek, ktorý sa dokáže smiať a žiť v súlade so svojim životom, nepotrebuje, aby mal všetko pod kontrolou. Preto taktiež tí, kto najviac ľpejú na tom, aby mali všetko vo svojich rukách, dokážu byť síce veľmi sarkastický, skutočný zmysel pre humor však postrádajú.

Kedy som sa v nedávnej dobe zachoval prísne a moralisticky?

Čo túto moju reakciu vyvolalo a čoho, čo by mohlo poukazovať na môj tieň, sa to vo mne dotklo?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 217.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#HumorJePrváObeť #Mravokárnosť #Moralizovanie #Sarkazmus #Tieň #Humor #Káranie #Veselosť #ZmyselPreHumor #SmiaťSaSámSebe #Rozštiepený