Archív značiek: Druhý krok

Al-Anon 16. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Noví ľudia v Skupine reagujú na prvý krok rôznym spôsobom. (1. krok: Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom, naše životy sa stali neovládateľné.) Väčšina z nich prijíma myšlienku bezmocnosti, ale majú určité rezervy. Je pre nich ťažké uveriť, že neexistuje nič, čo by mohli urobiť, aby priamo prinútili závislého prestať.

Druhý krok okamžite zaznieva ako zvučná správa o nádeji. (2. krok: Dospeli sme k viere, že Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.) Uisťuje nás, že pomoc je na dosah, pomoc moci presahujúcej všetko, čo dokážeme pochopiť alebo si predstaviť.

Čo pre mňa môže táto moc urobiť? Môže nám prinavrátiť duševné zdravie. Môže položiť moje nohy na pevnú zem a ukázať mi spôsob, ako obnoviť svoj život, ktorý môže byť v danom období príliš utrápený na to, aby mi umožnil rozmýšľať triezvo.

Moje zúfalstvo bolo možno také veľké, že som stratil vieru, ktorú som raz mal – úplnú, odovzdanú vieru v niečo, čo je ďaleko za mnou.

Pripomienka na dnešný deň:

V mojej veľkej potrebe útechy a nového uistenia mi druhý krok navrhuje, aby som svoju vôľu odovzdal múdrosti milujúceho Boha vo svojej snahe nájsť rozumný a racionálny spôsob života.

Myšlienka:

„Uvažovanie o tom, čo sa okolo nás deje každý deň, by nám ukázalo, že vyšší zákon než zákon našej vôle reguluje všetky udalosti; že naše bolestivé skúsenosti nie sú nevyhnutné. Láska, ktorá verí, nás zbaví obrovského nákladu starostí. Ó, moji bratia, Boh existuje!“ (Ralph Waldo Emerson)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom