Archív značiek: Sklamanie

Richard Rohr: Na prahu premeny 325.: Dve veľké prikázania

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo dvadsiaty piaty

„Keď si niečo idealizujeme, nakoniec si z toho spravíme modlu. Zanietene a oduševnene pre niečo vzplanieme a zahoríme a potom vyhoríme. Ovenčíme modlu nereálnymi očakávaniami a skončíme sklamaní a zranení.

A podobné je to aj vtedy, keď na niečo hľadíme ako na totálne zlé – dávame tomu nad sebou príliš veľkú moc. Keď sa proti tomuto zlému pustíme do boja, nakoniec do seba prijmeme temnú stránku toho, s čím bojujeme, a staneme sa jeho zrkadlovým obrazom. My si toho ale nevšimneme, a tak sa z nás stanú pokrytci, fanatici a neznesiteľný typ veriacich (Mt 7; 4 – 5).

4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka“ – a ty máš v oku brvno?!
5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.
6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!

Cestu k prekonaniu oboch týchto ilúzií ponúkajú dve veľké prikázania. Pokiaľ uctievame iba Boha, nedopustíme, aby v nás zanietenie vzbudilo niečo iné. A pokiaľ milujeme druhých ako seba samého, a pokiaľ túto lásku vztiahneme dokonca aj na svojich nepriateľov, potom nevzniká priestor pre krížové výpravy proti zlu, ktoré zbadáme „kdesi vonku„. Všetku mravnú energiu nám jednoducho odčerpáva snaha prekonať všetky prekážky „tu vo vnútri„, ktoré nám bránia milovať.

Z čoho som si spravil modlu?
Aké očakávania mi pripravujú sklamania?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 356.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Trám vo vašom oku

Deň sto deväťdesiaty štvrtý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Okolo nás chodí množstvo rozzúrených ľudí, ktorí len predstierajú, že nie sú naštvaní – a všetci to vidia, okrem nich samotných.

Prečo je tak dôležité pracovať s tieňom? Potrebujeme poznať, odpustiť a zahojiť všetko, čo sa v našom tieni skrýva, inak budeme ďalej prekrucovať skutočnosť tým, že si budeme všetku nenávisť premietať zo svojho vnútra na ostatných a na svet okolo seba. Budeme z jednotlivcov alebo zo skupín robiť objekty a budeme ich démonizovať, a pritom nikdy nepochopíme, že to, čo nenávidíme u druhého, je len to, čo nenávidíme na sebe. Pokiaľ vám pripadá, že toto je len nejaká moderná psychológia, prečítajte si Matúša 7, 1 – 5 o tráme a trieske. Ježiš hovorí jasne, že zlo je v prvom rade v oku diváka.

Terapia, pastoračné poradenstvo, mužská práca, kontemplatívna modlitba, duchovné vedenie a dobrovoľná práca sú všetko cesty, ako odpustiť a zahojiť nenávisť, zlobu, dlho potlačované sklamania a rozbité sny, ktoré v sebe nosíme až príliš dlho. Potom už nebude potrebné premietať svoju bolesť na svet. Potom môžeme žiť v mieri. Vážne!

Aké záporné vlastnosti hneď vidím na druhých?
Ako by som mohol so svojim tieňom pracovať, namiesto toho, aby som ho potlačoval?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; strana 220.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov