Archív značiek: Skupina

I kultúry majú svoje tiene

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štvrtý

„Tiene si nenesú len jednotlivci, ale i celé kultúry. Všetky spoločnosti majú svoje tajomstvá a svoje potlačené problémy. Každá skupina, národ, náboženstvo i rasa má svoje tabu, u ktorých sa všeobecne predpokladá (má se za to), že sa o nich nehovorí. Vo viktoriánskom Anglicku sa napríklad na verejnosti nikdy nehovorilo o telesných tekutinách ani telesných funkciách. Navonok sa musela zachovávať korektnosť a kultivovanosť. Všetkému vládli dobré mravy. A pritom Anglicko svoje tieňové problémy exportovalo do svojich kolónií, kde bolo dovolené „nemravných“ ľudí rôzne podrobovať, zotročovať a sexuálne zneužívať.

Všetky skupiny, organizácie a kultúry majú určitú spoločenskú tvár. A všetko, čo sa vzhľadom k tomu zdá nevhodné, putuje do podzemia. Naše necivilizované túžby a pocity i odmietané identity sú skryté v tieňovom svete. Na existenciu tieňa rýchlo zabúdame a veríme už len vo verejný obraz. Keď k tomu dôjde, môže potom určitá skupina, či národ páchať veľké zlo bez toho, aby si ho ako zlo uvedomoval.

Boh posiela prorokov, aby národy na ich tieňovú stránku upozorňovali, čo pre proroka zvyčajne vyústi v prenasledovanie alebo zabitie.

Aké prvky ukrýva vaša kultúra vo svojom tieni?
Čo vám pomáha si ich uvedomiť?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 230.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoŠtvrtý #IKultúryMajúSvojeTiene #Tieň #Kultúra #Spoločnosť #Náboženstvo #Rehoľa #Národ #Rasa #OtomSaNehovorí #TvárPreVerejnosť #Verejné #Tabu #Tajné #Skryté #Tajomstvo #Tajomstvá #Korektnosť #Kultivovanosť #Mravy #DobréMravy #Podrobovať #Zotročovať #Šikanovať #Skupina #Organizácia #SpoločenstáTvár #Nevhodné #Podzemie #VerejnýObraz #ZabúdameNaTabu #ZabúdameNaZlo #Zlo #PáchaťZlo #NeuvedomovaťSiPáchanieZla

Al-Anon 01. apríl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Spokojný a vyrovnaný človek nemá nijakú potrebu vyhľadávať u iných nedostatky. Ak v našom myslení vedie jedna kritická myšlienka k ďalšej, zvyk nepriaznivo posudzovať iných môže narásť do nadmerného kritizovania. Takáto kritika vytláča lásku a na druhej strane nás vedie k tomu, že sami seba ľutujeme, pretože ľudia na nás nereagujú tak, ako by sme chceli.

Nemôžem zmeniť druhého človeka a nemám nijaké právo na to, aby som to skúšal. To, čo môžem zmeniť, je môj náhľad na život, aby som dokázal vnímať dobré a príjemné kvality iných. Môžem to robiť tak, že budem žiť podľa programu Skupiny.

Pripomienka na dnešný deň

S pomocou Skupiny môžem zmeniť svoj starý zničený svet na nový a žiarivý. Často som videl, že sa to podarilo mnohým, ktorých som stretol v Skupine. Keď takéto zmeny vidím, viem, že sa to môže stať aj mne.

Modlitba

„Prosím o pomoc vyššiu moc, aby mi pomohla zmeniť moje malé víťazstvá na väčšie tým, že budem každý deň žiť tak, ako najlepšie viem kvôli sebe aj kvôli ostatným, s ktorými prídem do styku.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom