Archív značiek: Homofóbia

Richard Rohr – Na prahu premeny 243.: Časť celku

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty tretí

„Zrelá mužská duchovnosť prináša mužom živé spojenie so Stredom všetkého a súčasne i so stredom seba samých. Ukazuje nám, že sme súčasťou Celku, pritom však nie sme týmto celkom. Ani Stredom nie sme my sami, ale sme s týmto Stredom spojení. Naše správne miesto sa nachádza vo vnútri tohto jedného vesmíru! Svätý Bonaventúra povedal, že Boh je Jedno, „ktorého stred je všade a obvod nikde“. Keď ste takto spojení, potom vskutku všetko má svoje miesto – vrátane vás. Nemusíte súperiť o postavenie, moc ani nadradenosť.

Skutočnosť, že také veci ako triedne rozdiely, rasizmus, homofóbia, vojny a konzumerizmus pretrvávajú vo vysokých poschodiach náboženského života ešte dve tisíc rokov po Ježišovom vtelení, mi napovedá, že sa stále nachádzame v ranných, možno dokonca detských rokoch kresťanskej skúsenosti. Nevieme, že už sme v bezpečí dospeli „domov“ a že týmto domovom je naša pospolitosť. Ako by sme mohli dosiahnuť „dokonalého nebeského šťastia“, keby sme si vážne mysleli, že niekto, koho sme milovali, sa do neho nedostane tiež?

Kedy a ako som zakúsil živé spojenie so Stredom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 272.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov