Archív značiek: Všetko má svoje miesto

Richard Rohr: Na prahu premeny 7.: Všetko má svoje miesto

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň siedmy

„Širšiemu príbehu, ktorého sme súčasťou, môžeme začať rozumieť spoluúčasťou na jedinečnom kresťanskom vnímaní času, procesu a cesty. Toto vnímanie je nádherne popísané v legende o putovaní za Svätým grálom: ide o príbeh mladého muža hľadajúceho Boha a seba samého. Cez neustále skúšky a pokušenia sa mladý muž približuje k Bohu a to tak povediac sám od seba. Bez toho, aby si toho bol vedomý. Boh ho prevádza rodinou, zlyhaním, násilným, navštívením, zradou, sexualitou, prírodou, tieňom a víziou. Prichádza k nemu „prestrojení za jeho život“. Príbeh putovania za Svätým grálom je vyprávaný jazykom, ku ktorému sa väčšina mužov dokáže vztiahnuť, nie kostolným jazykom. Je vyprávaný prostredníctvom svalov, zásluh a zmyslu. 

Na tejto ceste je všetko nevyhnutné a naplnené milosťou. Pre muža, ktorý sa vydal na výpravu za poslaním, sa vesmír stáva okúzľujúcim, očarujúcim, čo je účinok, ktorý dosahuje dobré náboženstvo. Neexistujú slepé uličky, premrhaný čas, zbytočné postavy, ani príhody, ktoré by nemali zmysel. Všetko je naplnené zmyslom a vo všetkých veciach čaká Boh, aby prehovoril a požehnal. Akonáhle sa muž vydá na svoju skutočnú výpravu a začne klásť tie správne otázky, všetko má svoje miesto. 

Keď sa teraz ohliadnem za svojím životom, kde som schopný zbadať požehnanie a zmysel, aj keď som ich tam predtým nevidel?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 29.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 319.: Všetko má svoje miesto

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo devätnásty

„Ježišova ústredná, centrálna téma je „Božie kráľovstvo“. „Kráľ“ je proste a jednoducho len iné slovo pre otcovskú, či dedovskú energiu, pre onoho silného a stabilného muža, ktorý dokáže ustáť chaos, strach a pochybnosti vo vnútri väčšieho dobra a väčšej veľkosti. Keď je v dome dobrý otec, je dom v bezpečí psychologicky i fyzicky. Už keď Ježiš len vstúpi do domu, ľudia sú uzdravení a ich démoni prchajú. Toto je vnútorná moc dobrého otca a dobrého kráľa. Ježiš, najvyšší „kráľ kráľov“, dokáže spraviť to isté s rôznorodými časťami vašej duše, dobrými i zlými – a rovnako tak s dobrými i zlými stránkami ostatných.

Ježiš pozíva k hostine každého, „zlých i dobrých“ (Mt 22; 10). Váš vnútorný kráľ je tou časťou vás samých, ktorá nepotrebuje nikoho a nič vylučovať, Kráľ je dosť silný, dosť veľký a dosť priestorný, aby všetko mohlo „mať svoje miesto“.

Kto, pokiaľ vôbec niekto, slúžil, či slúži v mojom živote ako otec a kráľ?
Čo som sa naučil o tom, ako byť vnútorným kráľom, tým, kto dáva druhým ľuďom pocit bezpečia?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 350.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 243.: Časť celku

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty tretí

„Zrelá mužská duchovnosť prináša mužom živé spojenie so Stredom všetkého a súčasne i so stredom seba samých. Ukazuje nám, že sme súčasťou Celku, pritom však nie sme týmto celkom. Ani Stredom nie sme my sami, ale sme s týmto Stredom spojení. Naše správne miesto sa nachádza vo vnútri tohto jedného vesmíru! Svätý Bonaventúra povedal, že Boh je Jedno, „ktorého stred je všade a obvod nikde“. Keď ste takto spojení, potom vskutku všetko má svoje miesto – vrátane vás. Nemusíte súperiť o postavenie, moc ani nadradenosť.

Skutočnosť, že také veci ako triedne rozdiely, rasizmus, homofóbia, vojny a konzumerizmus pretrvávajú vo vysokých poschodiach náboženského života ešte dve tisíc rokov po Ježišovom vtelení, mi napovedá, že sa stále nachádzame v ranných, možno dokonca detských rokoch kresťanskej skúsenosti. Nevieme, že už sme v bezpečí dospeli „domov“ a že týmto domovom je naša pospolitosť. Ako by sme mohli dosiahnuť „dokonalého nebeského šťastia“, keby sme si vážne mysleli, že niekto, koho sme milovali, sa do neho nedostane tiež?

Kedy a ako som zakúsil živé spojenie so Stredom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 272.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Náš zlatý tieň

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty druhý

„Mužská cesta ku šťastiu a celosti začína vtedy, keď zoberieme odvahu vydať sa hlboko do seba samých a prijať zodpovednosť za to, čo tam nájdeme – za to všetko! To znamená, že muž sa musí pozrieť sám na seba a neuhnúť pohľadom a nech už v sebe nájde akékoľvek trosky, musí sa k nim prihlásiť ako ku svojim. Musí však tiež prijať a ctiť nádej, energiu a dobrý život, ktoré objaví na tom istom mieste. Nájdete oboje, to vám sľubujem. Niekedy sa to nazýva „zlatým tieňom“! Človek nájde niečo, čo vypadá ako tieň, čo je však taktiež naplnené úžasnými možnosťami.

Muž takto objaví, že všetko má svoje miesto – to dobré, zlé i škaredé. Je to drina, predovšetkým je ťažké zmieriť sa s tým, čo považujem za zlé a ohavné. Vykonať túto prácu jednoznačne a s odpustením môže trvať celý život. V mladosti mužom rozhodne nepripadá, že všetko má svoje miesto, v neskoršom veku ale často zisťujeme, že všetko vždycky malo svoje miesto a že je tomu tak stále. Ako povedal C. G. Jung: „Tam, kde človek zakopne a spadne, môže nájsť čisté zlato!“

Kedy som prestal ďakovať za všetko a všetkých vo svojom živote?

Chápem, že toto všetko má zmysel a že všetko má svoje miesto?“ 

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 158.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov