Archív značiek: Domov

Richard Rohr: Na prahu premeny 2.: Volanie diaľav

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň druhý

„Mladý muž v prvej polovici svojho života je presvedčený, že životné pravdy sa nachádzajú kdesi inde, vonku, ďaleko od domova – ďaleko od neho samotného. Hľadá svoju dušu. Hrdinovia klasických príbehov o mužských iniciačných rituáloch sa často najskôr len tak túlajú (nazdařbúh), potuľujú, bez toho, aby mali na mysli konkrétny cieľ. Domnievajú sa, že nové obzory im odhalia ich skutočnú identitu, dôvod, prečo tu sú a ich životnú víziu.

Každý muž však, tak ako Jakub, nakoniec precitne z dlhého spánku a povie: „Iste je na tomto mieste Hospodin – Pán, a ja som to nevedel!“ (Gn 28, 16). Veľká pravda života nás mužov znie, že v prvej polovici života musíme často opúšťať domov, než sa do neho budeme neskôr môcť navrátiť a nájsť v ňom svoju dušu.

Kedy som pocítil volanie diaľav?
Čo ma volalo? Kam ma to zaviedlo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 24.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 1.: Mužská cesta

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň prvý

„V istom momente života sa muž musí vydať na nebezpečnú cestu. Je to nevyhnutné dobrodružstvo, ktoré vedie do neistoty a ktoré v sebe takmer vždy v nejakej podobe zahŕňa ťažkosti a zlyhanie. Muž sa na tejto ceste učí dôverovať viac Bohu, než svojim vlastným predstavám o tom, čo je dobré a čo zlé, a než vlastnému sebahodnoteniu.

S týmto príbehom sa stretávame v bezpočte mýtov, rozprávok a legiend. Muž opustí pohodlie domova, aby sa mohol vrátiť a domov objaviť – ako napísal T. S. Eliot „po prvý krát ho poznať“.

Dnes zvyčajne hľadáme útočisko v nehybnom svete myšlienok a názorov a zmysel hľadáme v práci a v kariére. Často zamieňame role, ktoré hráme, za skutočný život. Každý muž ale nakoniec začne vnímať, že v jeho živote čosi chýba. Toto volanie k uvedomeniu môže zakúsiť v podobe šepkanej výzvy, mocného sna, alebo náhlej a ostrej životnej zmeny – ale nech už sa objaví v akejkoľvek forme, je nutné ho poslúchnuť.

Cítim neurčité volanie k niečomu viac?
Som ochotný mu venovať pozornosť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 23.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 243.: Časť celku

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty tretí

„Zrelá mužská duchovnosť prináša mužom živé spojenie so Stredom všetkého a súčasne i so stredom seba samých. Ukazuje nám, že sme súčasťou Celku, pritom však nie sme týmto celkom. Ani Stredom nie sme my sami, ale sme s týmto Stredom spojení. Naše správne miesto sa nachádza vo vnútri tohto jedného vesmíru! Svätý Bonaventúra povedal, že Boh je Jedno, „ktorého stred je všade a obvod nikde“. Keď ste takto spojení, potom vskutku všetko má svoje miesto – vrátane vás. Nemusíte súperiť o postavenie, moc ani nadradenosť.

Skutočnosť, že také veci ako triedne rozdiely, rasizmus, homofóbia, vojny a konzumerizmus pretrvávajú vo vysokých poschodiach náboženského života ešte dve tisíc rokov po Ježišovom vtelení, mi napovedá, že sa stále nachádzame v ranných, možno dokonca detských rokoch kresťanskej skúsenosti. Nevieme, že už sme v bezpečí dospeli „domov“ a že týmto domovom je naša pospolitosť. Ako by sme mohli dosiahnuť „dokonalého nebeského šťastia“, keby sme si vážne mysleli, že niekto, koho sme milovali, sa do neho nedostane tiež?

Kedy a ako som zakúsil živé spojenie so Stredom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 272.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov