Archív značiek: Deň dvesto ôsmy

Previnilosť (pocit viny) verzus hanba

Deň dvesto ôsmi

„Rozlíšme medzi dobrou previnolosťou (dobrým pocitom viny), zlou previnolosťou (zlým pocitom viny) a hanbou. Dobrý pocit viny je nevyhnutným prejavom svedomia, ktorý ma nabáda, aby som prevzal zodpovednosť za to, čím som sa previnil. Dobrá previnilosť (pocit viny) je náležitou reakciou na niečo, čo som urobil alebo myslel a čo bolo zlé. Oproti tomu hanba ma núti, aby som sa cítil zle za to, kým som ako človek, a to úplne bez ohľadu na to, čo som urobil alebo na čo som myslel. Pokiaľ si v sebe nesiem hanbu, budem takmer vo všetkom vidieť niečo, za čo sa cítim previnilo. Hanba teda vedie k zlej, neurotickej previnilosti (zlému neurotickému pocitu viny), ktorá ma neprivádza k pravde ani k Bohu, ale drží ma zajatého v pocitoch prehry a nedostatočnosti.

Po štyridsiatich rokoch kňazskej služby môžem s istotou povedať: Boh nikdy nevedie dušu previnilosťou (pocitom viny) ani hanbou. K hlbšej láske k Bohu nevedie dokonca ani ona správna previnilosť (správny, dobrý pocit viny), ktorá je pre mňa inak užitočná.

Boh vedie dušu tak, že ju zvádza, pozýva, že sa jej odkrýva, že nám dopriava nijak nepodmienenú milosť, hlboké odpustenie a umožňuje mi čím ďalej, tým viac prijímať seba samého v mojej nedokonalosti – a práve to ma potom, takmer bez toho, aby som si to uvedomoval, odvádza od chybovania. O tomto by som zo srdca rád presvedčil ostatných snáď viac, než o čomkoľvek inom!

Ako sa môže z previnilosti (pocitu viny) stať forma sebazvýznamňovania?
Ako používam vinu, aby som sa vyhol vlastnému rastu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 234.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov #DeňDvestoÔsmi #PrevinilosťVerzusHanba #Hanba #PocitViny #Previnilosť #ZlýPocitViny #DobrýPocitViny #Boh #BohNevedieDušuPocitomViny #BohNevedieDušuHanbou