Archív značiek: Stotožniť sa s tieňom

Pohliadnuť tieňu do tváre

Deň sto deväťdesiaty piaty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Pohliadnite tieňu do tváre, ale nestotožňujte sa s ním. Predstavuje len časť toho, kým ste. Stotožňovanie sa s tieňom vedie k mnohému zlo vo svete. Ľudia vidia sami seba len ako tieň, ľpejú na svojom strachu, previnilosti a hanbe a nechajú sa nimi poháňať.

Pokiaľ sa nám podarí sa s tieňom stretnúť, našou reakciou pravdepodobne nebude zlosť, ale smútok. Keď sa muži stretnú s tým, čo tak dlho skrývali sami pred sebou, môžu potom nasledovať celé dni hlbokého zármutku. Zahliadneme, ako pochrámaní a dolámaní sme.

Hrdina v nás bude chcieť zaútočiť, zmeniť alebo poprieť existenciu toho, čo sa v tomto tieni nachádza. Alebo bude v pokušení dramatickým spôsobom to všetko niekomu zdeliť, aby nad tým získal vládu. Svätec nad tým tieňom len zaplače a odpustí mu – a v tú samú chvíľu odpustí sám sebe, že je len človek. Otvorí náruč tomu, čo doposiaľ žilo vo vyhnanstve, a privádza to domov. U svätého Františka práve to symbolizovalo objatie a pobozkanie malomocného, čo považoval za moment svojho obrátenia.

Keď sa stretnem s tieňovými aspektami seba samého, aká je moja prvá reakcia?
Aké sú zdravé cesty, ako by som na svoj tieň mohol reagovať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 221.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PohliadnuťTieňuDoTváre #Tieň #DeňStoDeväťdesiatyPiaty #NestotožniťSaSTieňom #StotožňovanieSTieňom #Strach #PocitViny #Hanba #StretnutieSTieňom #Zlosť #Smútok #Zármutok #Hrdina #Odpustenie #OdpustiťTieňu #OdpustiťSebe #OdpustiťŽeSomLenČlovek #OdpustiťSámSebe #Obrátenie

Vinný podľa obavy

Deň sto deväťdesiaty tretí

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Muži, ktorí nemajú kontakt so svojim tieňom, mávajú sklony cítiť sa zbytočne previnilo. Bolo na nich uvalené bremeno nároku, že musia byť dokonalí chlapci a muži, aby urobili radosť tatinkovi-Bohu. Rozsah ich viny či hanby im ani nemusí byť známi, pretože ju potlačujú. potreba byť neustále dokonalí a mať všetko pod kontrolou ochromuje ich schopnosť použiť k riešeniu svojho tieňa zdravý rozum.

Ako môžeme pohliadnuť do tváre svojmu tieňu bez toho, aby sme sa ním nechali odsúdiť či sa s ním stotožnili? U tých, kto boli k náboženstvu vedení odmalička, môže často koreň problému spočívať v určitej predstave, ktorú si o Bohu urobili. Keď si myslíme, že Boh miluje len tých dokonalých, budeme sa snažiť, aby sme nemali nič spoločné s vlastnými nedokonalosťami. Ale čo by to bolo za nízkeho a slabého Boha? Neponúkol nám snáď Ježiš radikálny obraz omnoho súcitnejšieho Boha – Boha, ktorý z nás má radosť? Veríme Ježišovi, alebo svojmu emocionálnemu naprogramovaniu? Počúvajte, prosím, čo hovoria svätci a mystici: Boh nikdy nevedie dušu pomocou previnilosti, hanby ani strachu, ale vábi k sebe dušu skrze lásku.

Ako myslíte, že Boh reaguje na vaše nedokonalosti, slabosti a hriech?
Ako sa vaše vnímanie Boha zlučuje s tým, čo Ježiš učil o Otcovi?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné zamyslenia pre mužov; strana 219.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov