Archív značiek: Previnilosť

Zloba a zármutok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deviaty

„Niektorí muži prechádzajú životom v stave ustavičnej všeobecnej naštvanosti. Je preto ľahké nájsť si ľudí, situácie a neživé predmety, na ktoré svoj hnev upnúť. V ich minulosti sa zvyčajne nachádza mnoho nevyriešenej a skrytej bolesti – odmietnutie, zlyhanie, previnilosť, pocit viny, hanba, utlačovanie, zneužívanie alebo zrada. Ako vždy i tu platí, že dokiaľ tieto bolesti nevyjdú na svetlo a nie sú uzdravené, nikdy nezmiznú.

Chcem, aby ste si všímali jemnejších pocitov, ktoré vykúkajú za vašou zlobou, pretože v emocionálnom živote mnohých mužov slúži zloba často ako akési univerzálne základné nastavenie. Mnoho vzteklých – naštvaných – mužov cíti v skutočnosti v hĺbke smútok, lenže si toho nie sú vedomí. Nevedia cítiť smútok, ktorý často považujú za slabosť, a tak sa automaticky začnú zlostiť (vztekat) a nikdy sa nedopátrajú skutočného problému, kvôli ktorému sú tak nešťastní. Niekedy mávam pocit, že do tejto kategórie spadá až tretina mužov, ktorých som stretol.

Kedy som sa dnes alebo tento týždeň rozčúlil?
Aké ďalšie emócie mohol tento hnev maskovať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 235.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoDeviaty #ZlobaAZármutok #Zloba #Zármutok #Smútok #Zlosť #Hnev #Vzteklost #Muž #Zneužívanie #Zrada #Utlačovanie #Hanba #Vina #PocitViny #Previnilosť #Zlyhanie #Odmietnutie #SkrytáBolesť #Bolesť #Naštvanosť #NevyriešenáBolesť #Nešťastný #Slabosť

Previnilosť (pocit viny) verzus hanba

Deň dvesto ôsmi

„Rozlíšme medzi dobrou previnolosťou (dobrým pocitom viny), zlou previnolosťou (zlým pocitom viny) a hanbou. Dobrý pocit viny je nevyhnutným prejavom svedomia, ktorý ma nabáda, aby som prevzal zodpovednosť za to, čím som sa previnil. Dobrá previnilosť (pocit viny) je náležitou reakciou na niečo, čo som urobil alebo myslel a čo bolo zlé. Oproti tomu hanba ma núti, aby som sa cítil zle za to, kým som ako človek, a to úplne bez ohľadu na to, čo som urobil alebo na čo som myslel. Pokiaľ si v sebe nesiem hanbu, budem takmer vo všetkom vidieť niečo, za čo sa cítim previnilo. Hanba teda vedie k zlej, neurotickej previnilosti (zlému neurotickému pocitu viny), ktorá ma neprivádza k pravde ani k Bohu, ale drží ma zajatého v pocitoch prehry a nedostatočnosti.

Po štyridsiatich rokoch kňazskej služby môžem s istotou povedať: Boh nikdy nevedie dušu previnilosťou (pocitom viny) ani hanbou. K hlbšej láske k Bohu nevedie dokonca ani ona správna previnilosť (správny, dobrý pocit viny), ktorá je pre mňa inak užitočná.

Boh vedie dušu tak, že ju zvádza, pozýva, že sa jej odkrýva, že nám dopriava nijak nepodmienenú milosť, hlboké odpustenie a umožňuje mi čím ďalej, tým viac prijímať seba samého v mojej nedokonalosti – a práve to ma potom, takmer bez toho, aby som si to uvedomoval, odvádza od chybovania. O tomto by som zo srdca rád presvedčil ostatných snáď viac, než o čomkoľvek inom!

Ako sa môže z previnilosti (pocitu viny) stať forma sebazvýznamňovania?
Ako používam vinu, aby som sa vyhol vlastnému rastu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 234.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov #DeňDvestoÔsmi #PrevinilosťVerzusHanba #Hanba #PocitViny #Previnilosť #ZlýPocitViny #DobrýPocitViny #Boh #BohNevedieDušuPocitomViny #BohNevedieDušuHanbou