Archív značiek: Závislý

Smiech a plač

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto tretí

Smiech a plač

„Muž, ktorý sa zúfalo snaží chrániť a ukazovať určitý obraz seba samého sa nikdy nedokáže smiať sám sebe. Rovnako tragické je, že nedokáže plakať nad svojimi chybami ani nad chybami kohokoľvek iného – cíti len nutkanie všetko napravovať alebo meniť. Príliš baží po dokonalosti, príliš sa snaží byť vážny a „mravný“ a je nadmieru plný seba samého – preto k nemu nemôže doľahnúť bolesť sveta ani nedokáže mať súcit s ostatnými.

Muž tak silno závislý na svojom vlastnom obraze bude s neprirodzenou nutkavosťou usilovať pravdepodobne i o spásu. Bude cítiť nutkavú potrebu byť „zachránený“, robiť všetko, čo je nutné k dosiahnutiu svätosti, úspešnosti a k tomu, aby mal vždy pravdu. Nedokáže ani plakať, ani sa smiať, pretože si nedokáže predstaviť, že mohol byť milovaný inak než odmenou za tvrdé úsilie. Milosť sa pre neho stáva čímsi nemožným, a pritom je to práve milosť, čo plodí smiech a slzy.

Usilujem o spásu? Ako sa snažím byť tým, kým chcem byť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 229.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoTretí #SmiechAPlač #Muž #Obraz #ObrazSebaSamého #SmiaťSa #Plakať #SmiaťSaSámSebe #PlakaťNadSvojimiChybami #PlakaťNadChybamiDruhých #Nutkanie #NutkanieNapravovať #NutkanieMeniť #BažiťPoDokonalosti #Dokonalosť #Vážny #Mravný #PlnýSebaSamého #Súcit #Závislý #ZávislýNaVlastnomObraze #Nutkavosť #Svätosť #Záchrana #ByťZachránený #MaťVždyPravdu #Pravda #Láska #BezpodmienečnáLáska #LáskaNieJeZaOdmenu #Milosť #MilosťPlodíSlzy #MilosťPlodíSmiech #MilosťSaStávaNemožnou

Al-Anon 31. máj

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Fráza „vytvoriť kritickú situáciu, aby sa alkoholik spamätal“, sa často chápe zle a je nesprávne aplikovaná. Neznamená to, že by sme sa mali pliesť do aktivít alkoholika, nastrážiť mu pascu alebo urobiť čokoľvek, čo by bolo trestom za zúfalú chorobu alkoholizmu. Takéto činy nemôžu byť ospravedlnené na základe toho, že „to je pre jeho vlastné dobro“. Boh nám nedal právo rozhodovať o tom, čo je dobré pre niekoho iného; potrebovali by sme jeho vlastný božský náhľad, aby sme vedeli, čo alkoholika vedie do jeho šialeného úniku z reality.

Fráza „vytvoriť kritickú situáciu, aby sa spoluzávislý spamätal“, sa často chápe zle a je nesprávne aplikovaná. Neznamená to, že by sme sa mali pliesť do aktivít spoluzávislého, nastrážiť mu pascu alebo urobiť čokoľvek, čo by bolo trestom za zúfalú chorobu spoluzávislosti. Takéto činy nemôžu byť ospravedlnené na základe toho, že „to je pre jeho vlastné dobro“. Boh nám nedal právo rozhodovať o tom, čo je dobré pre niekoho iného; potrebovali by sme jeho vlastný božský náhľad, aby sme vedeli, čo spoluzávislého vedie do jeho šialeného úniku z reality.

Fráza „vytvoriť kritickú situáciu, aby sa závislý spamätal“, sa často chápe zle a je nesprávne aplikovaná. Neznamená to, že by sme sa mali pliesť do aktivít závislého, nastrážiť mu pascu alebo urobiť čokoľvek, čo by bolo trestom za zúfalú chorobu závislosti. Takéto činy nemôžu byť ospravedlnené na základe toho, že „to je pre jeho vlastné dobro“. Boh nám nedal právo rozhodovať o tom, čo je dobré pre niekoho iného; potrebovali by sme jeho vlastný božský náhľad, aby sme vedeli, čo závislého vedie do jeho šialeného úniku z reality.

Pripomienka na dnešný deň:

Nikto nepotrebuje vytvárať pre závislého krízovú situáciu. Závislý sa ženie ku neodvratnej kríze zakaždým, keď nad ním závislosť prevezme kontrolu. Našou úlohou je dovoliť, aby na nešťastného závislého dopadli nevyhnutné dôsledky, čo sa určite stane, ak nebudeme robiť nič preto, aby sme tomu predišli. Problém, ktorému bude v konečnom dôsledku závislý čeliť, bude problémom, ktorý si spôsobil sám.

Myšlienky:

„Intrigy na prekabátenie závislej osoby sú odsúdené zlyhať. Skúmajme svoje vlastné motívy, aby sme sa uistili, že nehráme hry, na ktoré sami doplatíme. Budeme sa musieť veľmi snažiť, aby sme dospeli k takejto úprimnosti, ale určite sa to oplatí.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom