Archív značiek: Dobrý cieľ

Al-Anon 31. máj

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Fráza „vytvoriť kritickú situáciu, aby sa alkoholik spamätal“, sa často chápe zle a je nesprávne aplikovaná. Neznamená to, že by sme sa mali pliesť do aktivít alkoholika, nastrážiť mu pascu alebo urobiť čokoľvek, čo by bolo trestom za zúfalú chorobu alkoholizmu. Takéto činy nemôžu byť ospravedlnené na základe toho, že „to je pre jeho vlastné dobro“. Boh nám nedal právo rozhodovať o tom, čo je dobré pre niekoho iného; potrebovali by sme jeho vlastný božský náhľad, aby sme vedeli, čo alkoholika vedie do jeho šialeného úniku z reality.

Fráza „vytvoriť kritickú situáciu, aby sa spoluzávislý spamätal“, sa často chápe zle a je nesprávne aplikovaná. Neznamená to, že by sme sa mali pliesť do aktivít spoluzávislého, nastrážiť mu pascu alebo urobiť čokoľvek, čo by bolo trestom za zúfalú chorobu spoluzávislosti. Takéto činy nemôžu byť ospravedlnené na základe toho, že „to je pre jeho vlastné dobro“. Boh nám nedal právo rozhodovať o tom, čo je dobré pre niekoho iného; potrebovali by sme jeho vlastný božský náhľad, aby sme vedeli, čo spoluzávislého vedie do jeho šialeného úniku z reality.

Fráza „vytvoriť kritickú situáciu, aby sa závislý spamätal“, sa často chápe zle a je nesprávne aplikovaná. Neznamená to, že by sme sa mali pliesť do aktivít závislého, nastrážiť mu pascu alebo urobiť čokoľvek, čo by bolo trestom za zúfalú chorobu závislosti. Takéto činy nemôžu byť ospravedlnené na základe toho, že „to je pre jeho vlastné dobro“. Boh nám nedal právo rozhodovať o tom, čo je dobré pre niekoho iného; potrebovali by sme jeho vlastný božský náhľad, aby sme vedeli, čo závislého vedie do jeho šialeného úniku z reality.

Pripomienka na dnešný deň:

Nikto nepotrebuje vytvárať pre závislého krízovú situáciu. Závislý sa ženie ku neodvratnej kríze zakaždým, keď nad ním závislosť prevezme kontrolu. Našou úlohou je dovoliť, aby na nešťastného závislého dopadli nevyhnutné dôsledky, čo sa určite stane, ak nebudeme robiť nič preto, aby sme tomu predišli. Problém, ktorému bude v konečnom dôsledku závislý čeliť, bude problémom, ktorý si spôsobil sám.

Myšlienky:

„Intrigy na prekabátenie závislej osoby sú odsúdené zlyhať. Skúmajme svoje vlastné motívy, aby sme sa uistili, že nehráme hry, na ktoré sami doplatíme. Budeme sa musieť veľmi snažiť, aby sme dospeli k takejto úprimnosti, ale určite sa to oplatí.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom