Al-Anon 11. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Naše inšpirujúce slogany znamenajú pre rôznych ľudí veľa rôznych vecí! Keď nejaká žena čelí kríze, môže si s dôverou povedať: „Vzdám sa toho a odovzdám to Bohu.“ V tomto prípade je to odvážne vyjadrenie viery, že musí zvíťaziť dobro a že akékoľvek rozhodnutie, ktoré mohla urobiť, založené len na jej ľudskom úsudku, nemuselo byť múdre. Necháva problém Bohu a očakáva, že ju bude viesť v tom, čo má robiť.

V inom prípade Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu môže byť zúfalým vyjadrením porážky, vyjadrením apatie, neochoty hrať svoju časť v danej úlohe.

Tí, ktorí sa jednoducho otáčajú k svojim problémom chrbtom, sa toho nevzdávajú a nenechávajú to Bohu – opúšťajú svoj záväzok konať podľa Božej inšpirácie a vedenia. Neprosia o pomoc, ani ju neočakávajú; chcú, aby sa to všetko spravilo bez ich pričinenia.

Pripomienka na dnešný deň:

Nemôžem si jednoducho nevšímať zodpovednosť, ktorú mám pri riešení problémov, nech sú akokoľvek veľké. Je pravdou, že potrebujem Božie vedenie, ale správať sa podľa neho – to je už moja práca; nemôžem sa jej vyhýbať bez toho, aby som sa obrátil chrbtom k životu samému.

Modlitba:

„Nedovoľ mi poddať sa apatii alebo porážke, keď je všade okolo mňa dôkaz o milujúcom Bohu, ktorý mi pomôže v každej mojej potrebe.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Pridaj komentár