Archív značiek: Rozlišovanie

Richard Rohr: Na prahu premeny 15.: Zmysel Symbolov

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň Pätnásty

„Meč má vo väčšine svetových mytológií v prvom rade kladný význam: symbolizuje schopnosť rozlišovať a jednať rozhodne. Meč pomáha mužovi odlíšiť pocity od problémov, ktoré má riešiť. Pomáha mu určiť zodpovedajúce hranice a držať za v nich. Muž s mečom vie, kým je a kým nie je a čo je hodné ochrany.

Meč má i negatívny význam: zabíjanie a smrť. V duchovnom zmysle to však znamená nevyhnutnosť zabiť, či prinajmenšom poznať svoju temnú stránku, ono ničotné egocentrické ja. Okrem toho, ak sa má zrodiť muž, je potrebné, aby zomrelo chlapčenstvo a snaha „uchovávať si všetky možnosti otvorené“, čo bolí, a v kultúre, ktorá podporuje večnú adolescenciu, to bolí ešte viac. Meč teda môže symbolizovať zdravého bojovníka a jeho duchovné stránky i vo svojom negatívnom význame. Meč nemusí vždycky znamenať len násilie alebo hnev.

Kedy som poznal, že niečo v mojom živote skončilo?
Kde som našiel silu túto skutočnosť prijať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 37.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Úloha vo vnútri úlohy

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štrnásty

„Mnoho z nás bolo vedených k tomu, aby sme sa „zbavovali svojich hriechov“. Len málokedy, ak vôbec, nás niekto učil, ako svoje hriechy vidieť ako symptómy a ako sa od nich dozvedieť, čo nám hovoria. Mnoho z nás sa nikdy neučilo uvedomovať si rozdiel medzi tým, čo hovoríme, vrátane toho, čo hovoríme v ducho sami sebe, a tým, čo sa skutočne deje. Naučili sme sa poznať zákony, ale duchovne rozlišovať sme sa nenaučili.

Dvaja ľudia môžu vykonávať tú istú prácu, keď sa ale pozriete bližšie, uvidíte, že jeden z nich pri práci buduje dôveru, istotu a tímovosť, zatiaľčo druhý šíri nespokojnosť, ohováranie a nešťastnosť. Toto sú úlohy vo vnútri úloh a tie sú v skutočnosti tiež tým, čo za svoje peniaze skutočne dostávate. Aby sme takto videli, musíme vedieť rozlišovať a vedieť, ako s tým, čo sa skutočne deje, zaobchádzať. Potom nám pôjde menej o to, aby sme sa hriechov zbavili, a viac o to, aby sme správne naložili s poznaním, ktoré nám tieto symptómy poskytujú.

Kedy som reagoval na hriech, bez toho aby som porozumel tomu, čo mi tento symptóm hovorí?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 240.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ÚlohaVoVnútriÚlohy #DeňDvestoŠtrnásty #Hriech #ZbavovaťSaHriechu #Hriechy #ZbavovaťSaHriechov #Symptóm #HriechAkoSymptóm #ČoHovorím #ČoSaDeje #Rozlišovanie #DuchovneRozlišovať #DuchovnéRozlišovanie #Porozumieť #PorozumieťČoSaSkutočneDeje

Ani sa nepripútavať, ani sa neodpútavať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto trinásty

„Existujú dva kontraproduktívne spôsoby, ako narábať s tieňom a celou tou hromadou emócií. Jedným je všetko príliš rýchlo potlačiť, čo je stratégia konzervatívnej osobnosti. Druhým je dať všetko príliš rýchlo najavo, čo je stratégia liberálnej osobnosti. Ani jedna stratégia nefunguje dobre, pretože nám ani jedna neumožňuje naučiť sa z danej situácie všetko, čo sa od nej naučiť dá.

Výzva spočíva v tom, zostávať niekde uprostred – neventilovať svoje pocity, nevkladať sa do nich, ale ani ich nepotlačovať a nemyslieť si, že samé zmiznú. Len s nimi zostaňte a nechajte ich, nech sa usadia a ujasnia. Keď udržíme tvorivé napätie a vyvarujeme sa prílišného prejavovania i prílišného potlačovania, môže začať skutočné učenie i hlbšia duchovnosť. Inak celý problém len predlžujeme.

Toto je ťažká práca, skutočná výzva. Ale disciplína, trpezlivosť a viera potrebná k tomu, aby sme sa nesnažili nič ani polapiť, ani potlačiť, môže byť začiatkom toho, čo sa myslí slovami „rozlišovanie duchov“, čo je jeden z darov Ducha Svätého (1 Kor 12, 10).

Kedy mám najväčší sklon k potlačovaniu?

Kedy mám najväčší sklon k prejavovaniu?

Čo by sa stalo, keby som sa zdržal oboch reakcií?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 239.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#AniSaNepripútavaťAniSaNeodpútavať #Pripútavať #Odpútavať #Prejavovanie #Potláčanie #Emócie #DuchSvätý #RozlišovanieDuchov #KonzervatívnaOsobnosť #LiberálnaOsobnosť #HlbšiaDuchovnosť #1Kor #DeňDvestoTrinásty

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

„Pred mnohými rokmi nám Boh povedal, aby sme kúpili hotel s ďalšími dvoma kresťanskými pármi. Robert bol nadšený. Ja som bola opatrná. Ak Boh chce, aby sme to urobili, nech to, prosím, potvrdí. Potvrdil. Jedna pani v našom kostole prišla ku mne a Robertovi. Mala sen alebo víziu, v ktorej videla Roberta a mňa spolu v službe, v televízii a potom opísala hotel. Robert a ja v spoločnej službe, to znelo smiešne. Naše cesty viery v tom čase, zdalo sa, viedli každá iným smerom. Byť v televízii bolo ešte menej pravdepodobné. Radšej by som sa skryla, ako by som mala vystupovať pred ľuďmi. No čo sa týka hotela, táto časť vízie bola odpoveďou na modlitbu. A tak sme odišli z práce, predali naše domy a kúpili sme hotel.

Nasledovalo množstvo kresťanských podujatí. Oslovili nás dve dámy, ktoré chceli v hoteli viesť kurzy uzdravovania. Bola som nadšená myšlienkou uzdravovania. Neboli sme si však istí ich duchovným pozadím, a tak sme strávili nejaký čas spoločným rozhovorom. Všetko znelo prijateľne. Zdalo sa, že hovoria o Bohu, o Ježišovi. Spomenuli sme si na Božie slovo: „Nik nemôže povedať: “Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom“. Požiadali sme obe dámy, aby vyslovili tieto slová. Jedna, ktorá chodila do kostola, bola schopná ich vysloviť, ale druhá pani niesla zlých duchov a nedokázala vyhlásiť, že Ježiš je Pán. Bol tam prítomný duch klamstva. Tým zhasla ich nádej na kurzy uzdravovania v hoteli.

Ján nám dáva základy, na ktorých môžeme stáť. Verte v Ježiša a milujte sa navzájom. Nikto z nás nemiluje dokonale, ale môžeme sa pokúšať o takú lásku k druhým, aká je opísaná v Prvom liste Korinťanom, trinástej kapitole. Byť trpezliví, dobrotiví, nerozčuľovať sa a nemyslieť na zlyhania iných ľudí (žiadna kritika alebo posudzovanie), je dobrým východiskom. A buďte k sebe láskaví, keď sa vám nedarí milovať, pretože to je súčasť lásky k sebe samému. Otec nám odpúšťa, preto aj my odpúšťajme sebe samým.

Ján ďalej hovorí, aby sme si boli vedomí ducha, ktorého počúvame. Existuje duch pravdy – Duch Svätý a duch lži, ktorý pochádza od Zlého. Obaja do našich myslí vkladajú myšlienky, obaja hovoria prostredníctvom iných ľudí, dokonca aj kresťanov. Tým nechcem povedať, že kresťan je posadnutý, ale že občas všetci počúvame nesprávne myšlienky. Duch pravdy vždy povzbudzuje, povznáša, utešuje a posilňuje. Duch lži používa klamstvá a je kritický, odsudzujúci a negatívny. Niekto ti môže povedať, že si hlúpy alebo zlý alebo neschopný v tom, čo robíš. Toto je duch lži a podvodu. Možno si urobil hlúposť alebo chybu, ale to ťa nerobí hlúpym alebo zlým. Duch Svätý prináša ovocie Ducha – lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrotu, láskavosť, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Ak ideš týmto smerom, nasleduješ správneho ducha.

Pán dnes hovorí: „Ty si môj syn“, „Ty si moja dcéra“. Patríme nášmu Otcovi. Máme dar Ducha Svätého, aby nám pomáhal rozpoznávať duchovné prostredie.

Môžeš sa pozrieť na posledný deň alebo dva a identifikovať okamih, kedy si počúval ducha lži? Bola chvíľa, keď si počúval ducha pravdy? Porovnaj, ako si sa cítil, keď si počúval rôznych duchov. „