Archív značiek: Rozlišovanie duchov

Richard Rohr: Na prahu premeny 15.: Zmysel Symbolov

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň Pätnásty

„Meč má vo väčšine svetových mytológií v prvom rade kladný význam: symbolizuje schopnosť rozlišovať a jednať rozhodne. Meč pomáha mužovi odlíšiť pocity od problémov, ktoré má riešiť. Pomáha mu určiť zodpovedajúce hranice a držať za v nich. Muž s mečom vie, kým je a kým nie je a čo je hodné ochrany.

Meč má i negatívny význam: zabíjanie a smrť. V duchovnom zmysle to však znamená nevyhnutnosť zabiť, či prinajmenšom poznať svoju temnú stránku, ono ničotné egocentrické ja. Okrem toho, ak sa má zrodiť muž, je potrebné, aby zomrelo chlapčenstvo a snaha „uchovávať si všetky možnosti otvorené“, čo bolí, a v kultúre, ktorá podporuje večnú adolescenciu, to bolí ešte viac. Meč teda môže symbolizovať zdravého bojovníka a jeho duchovné stránky i vo svojom negatívnom význame. Meč nemusí vždycky znamenať len násilie alebo hnev.

Kedy som poznal, že niečo v mojom živote skončilo?
Kde som našiel silu túto skutočnosť prijať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 37.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Úloha vo vnútri úlohy

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štrnásty

„Mnoho z nás bolo vedených k tomu, aby sme sa „zbavovali svojich hriechov“. Len málokedy, ak vôbec, nás niekto učil, ako svoje hriechy vidieť ako symptómy a ako sa od nich dozvedieť, čo nám hovoria. Mnoho z nás sa nikdy neučilo uvedomovať si rozdiel medzi tým, čo hovoríme, vrátane toho, čo hovoríme v ducho sami sebe, a tým, čo sa skutočne deje. Naučili sme sa poznať zákony, ale duchovne rozlišovať sme sa nenaučili.

Dvaja ľudia môžu vykonávať tú istú prácu, keď sa ale pozriete bližšie, uvidíte, že jeden z nich pri práci buduje dôveru, istotu a tímovosť, zatiaľčo druhý šíri nespokojnosť, ohováranie a nešťastnosť. Toto sú úlohy vo vnútri úloh a tie sú v skutočnosti tiež tým, čo za svoje peniaze skutočne dostávate. Aby sme takto videli, musíme vedieť rozlišovať a vedieť, ako s tým, čo sa skutočne deje, zaobchádzať. Potom nám pôjde menej o to, aby sme sa hriechov zbavili, a viac o to, aby sme správne naložili s poznaním, ktoré nám tieto symptómy poskytujú.

Kedy som reagoval na hriech, bez toho aby som porozumel tomu, čo mi tento symptóm hovorí?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 240.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ÚlohaVoVnútriÚlohy #DeňDvestoŠtrnásty #Hriech #ZbavovaťSaHriechu #Hriechy #ZbavovaťSaHriechov #Symptóm #HriechAkoSymptóm #ČoHovorím #ČoSaDeje #Rozlišovanie #DuchovneRozlišovať #DuchovnéRozlišovanie #Porozumieť #PorozumieťČoSaSkutočneDeje

Ani sa nepripútavať, ani sa neodpútavať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto trinásty

„Existujú dva kontraproduktívne spôsoby, ako narábať s tieňom a celou tou hromadou emócií. Jedným je všetko príliš rýchlo potlačiť, čo je stratégia konzervatívnej osobnosti. Druhým je dať všetko príliš rýchlo najavo, čo je stratégia liberálnej osobnosti. Ani jedna stratégia nefunguje dobre, pretože nám ani jedna neumožňuje naučiť sa z danej situácie všetko, čo sa od nej naučiť dá.

Výzva spočíva v tom, zostávať niekde uprostred – neventilovať svoje pocity, nevkladať sa do nich, ale ani ich nepotlačovať a nemyslieť si, že samé zmiznú. Len s nimi zostaňte a nechajte ich, nech sa usadia a ujasnia. Keď udržíme tvorivé napätie a vyvarujeme sa prílišného prejavovania i prílišného potlačovania, môže začať skutočné učenie i hlbšia duchovnosť. Inak celý problém len predlžujeme.

Toto je ťažká práca, skutočná výzva. Ale disciplína, trpezlivosť a viera potrebná k tomu, aby sme sa nesnažili nič ani polapiť, ani potlačiť, môže byť začiatkom toho, čo sa myslí slovami „rozlišovanie duchov“, čo je jeden z darov Ducha Svätého (1 Kor 12, 10).

Kedy mám najväčší sklon k potlačovaniu?

Kedy mám najväčší sklon k prejavovaniu?

Čo by sa stalo, keby som sa zdržal oboch reakcií?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 239.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#AniSaNepripútavaťAniSaNeodpútavať #Pripútavať #Odpútavať #Prejavovanie #Potláčanie #Emócie #DuchSvätý #RozlišovanieDuchov #KonzervatívnaOsobnosť #LiberálnaOsobnosť #HlbšiaDuchovnosť #1Kor #DeňDvestoTrinásty