Archív značiek: Emócie

Ani sa nepripútavať, ani sa neodpútavať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto trinásty

„Existujú dva kontraproduktívne spôsoby, ako narábať s tieňom a celou tou hromadou emócií. Jedným je všetko príliš rýchlo potlačiť, čo je stratégia konzervatívnej osobnosti. Druhým je dať všetko príliš rýchlo najavo, čo je stratégia liberálnej osobnosti. Ani jedna stratégia nefunguje dobre, pretože nám ani jedna neumožňuje naučiť sa z danej situácie všetko, čo sa od nej naučiť dá.

Výzva spočíva v tom, zostávať niekde uprostred – neventilovať svoje pocity, nevkladať sa do nich, ale ani ich nepotlačovať a nemyslieť si, že samé zmiznú. Len s nimi zostaňte a nechajte ich, nech sa usadia a ujasnia. Keď udržíme tvorivé napätie a vyvarujeme sa prílišného prejavovania i prílišného potlačovania, môže začať skutočné učenie i hlbšia duchovnosť. Inak celý problém len predlžujeme.

Toto je ťažká práca, skutočná výzva. Ale disciplína, trpezlivosť a viera potrebná k tomu, aby sme sa nesnažili nič ani polapiť, ani potlačiť, môže byť začiatkom toho, čo sa myslí slovami „rozlišovanie duchov“, čo je jeden z darov Ducha Svätého (1 Kor 12, 10).

Kedy mám najväčší sklon k potlačovaniu?

Kedy mám najväčší sklon k prejavovaniu?

Čo by sa stalo, keby som sa zdržal oboch reakcií?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 239.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#AniSaNepripútavaťAniSaNeodpútavať #Pripútavať #Odpútavať #Prejavovanie #Potláčanie #Emócie #DuchSvätý #RozlišovanieDuchov #KonzervatívnaOsobnosť #LiberálnaOsobnosť #HlbšiaDuchovnosť #1Kor #DeňDvestoTrinásty

Pocity a emócie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty prvý

„Pocitom a emóciám by sme mali nechávať voľný priebeh, dovoliť im, aby nás učili a utvárali. Žiadny pocit netrvá navždy. Pocity nie sú ani správne, ani nesprávne, ani dobré, ani zlé, nenesú žiadne morálne znamienko. Sú to iba indikátory toho, čo sa v nás odohráva na rôznych úrovniach života. Muži, ktorí nepociťujú hlboko, nebudú hlboko ani vedieť a ani nebudú príliš charakterne jednať. Ak sme ochotní vnímať svoje emócie, otvárame si prístup k tajomstvám svojej mysle a svojho srdca. Pocity sú dar od Boha, ktorý nám umožňuje dotknúť sa vecí na omnoho hlbšej úrovni.

Ak nie sme ochotní vojsť do hlbín svojich pocitov, okrádame sa o veľkú múdrosť tela. Pokiaľ sa snažíme najrôznejšie veci udržovať v stave, kedy sú odpojené od nášho tela, len tým dávame svojim nevyriešeným pocitom príležitosť, aby na seba vzali zákernejšie, záľudnejšie podoby a skryli sa vo väčších hĺbkach. Len kvôli tomu, že sme odmietli hľadať vhodný priestor (alebo sme zotrvávali v situácii, v ktorej nám toto hľadanie bolo znemožnené), v ktorom by sme mohli svoje emócie precítiť a zdieľať, prejavia sa tieto pocity nejakým iným spôsobom – ako vredy, stres, infarkty, depresie, podráždenosť a bezdôvodná zlosť.

Ako sa môžem spojiť so svojim vlastným smútkom?
Kde je pre mňa vhodné miesto k prejavovaniu emócií?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 167.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Pocity #Emócie #BezdôvodnáZlosť #Podráždenosť #Depresie #Infarkty #Stres #Vredy #Hĺbka #Hlbina #PocityAEmócie #MúdrosťTela