Archív značiek: Byť plne prítomný

Z Centra pre akciu a kontempláciu od Richarda Rohra: Sustained Breath by Breath

Tak nádherné svedectvo o Božej prítomnosti…

Sustained Breath by Breath

CAC teacher James Finley shares how he experienced “the oneness of presence that alone is ultimately real” when he was a monk at the Abbey of Gethsemane:

One day as I walked back and forth in the loft of the barn reading the Psalms, I began to realize that what we tend to think of as the air is actually God. In a subtle, interior way I sensed that I was walking back and forth in the atmospheric, all-encompassing presence of God, who was sustaining me breath by breath….

The most intimate depth of this awakening moment was a simple awareness that God, who was sustaining my life breath by breath, knew me through and through as mercy within mercy within mercy. I was so overtaken by the intimate depths of my very presence being accessed by the presence of God in this way that I stopped reading the Psalms and simply sat on a bale of straw breathing God as I looked out over the meadow….

What was even more amazing is that this graced awareness of God and I inhaling and exhaling ourselves into each other continued for the next three days. It’s not that I walked around in some kind of trance. Quite the opposite, actually, in that I felt very present to each thing that I did throughout the day, but present in a pervasive underlying awareness of being in the presence of God, sustaining me breath by breath, knowing me through and through with an infused sense of mercy without end.

The third day of my God-breathing way of life fell on a Sunday…. As I walked along [a] narrow dirt path with its overarching canopy of trees, I paused and touched a leaf hanging from a low-lying branch. As I touched the leaf, I looked up and saw a single cloud hanging in the clear blue sky and whispered, “It’s one!” The infinite presence of God I was breathing, the cloud in the sky, the leaf I was touching, the earth on which I was standing, and the immediacy of feeling myself blessed and awakened to this all-encompassing presence were, in that instant, realized to be inexplicably and all-pervasively one. Please know that the words I am using in attempting to describe this intimately realized oneness are impoverished in a superficial, wordy kind of way compared to the transcendent oneness beyond words that I was so graced and privileged to experience.

Moved by the all-encompassing presence in which I was immersed, I walked off the path onto a field, where I sat in the tall grass moved by a strong wind with the blue sky overhead, all of which were experienced as bodying forth the endless diversity of the oneness of presence that alone is ultimately real.

Plné nasadenie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto osemdesiaty

„Človek strávi veľkú časť života prácou, všelijakým zariaďovaním, upratovaním domu, kosením trávy, čakaním vo frontoch, vysedávaním na poradách a staraním sa o všetky tie nevyhnutné, ale nikdy nekončiace drobnosti, z ktorých pozostáva život. Vieme, že nemôžeme žiť, ako by sme sa ocitli uprostred nejakého dobrodružstva Indiana Jonesa. Vieme, že veľká časť života je celkom nezáživná a monotónna. Preto je potrebné byť plne prítomný tým obyčajným veciam, ktoré nám dodávajú silu: film, koncert, večer s priateľom. Všetko, čo robíte naplno, vám dodáva radosť. Všetko, čo urobíte len na polovicu, vás bude nudiť. Prepracovaním sa ľudia neunavia zďaleka tak veľmi, ako polovičatosťou. Robiť niečo s plným nasadením vyžaduje, aby bol človek plne prítomný. A tí, ktorí sú prítomní, sú najviac pripravení zažiť Prítomnosť.

Keď uprostred toho, čo je všedné, tiahnuce sa a zdĺhavé, venujeme pozornosť Prítomnosti, budeme požehnaní radosťou, milosťou a prostými, posilňujúcimi radosťami. Nebudeme už potrebovať opojné náboženské výšiny, aby sme poznali Boha; nížiny a stredné polohy budú vysoké viac než dosť.

Ako môžem viac pristupovať ku svojmu všednodennému životu s plným nasadením?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 206.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PlnéNasadenie #PlnáPrítomnosť #Prítomnosť #Radosť #Nuda #Nížiny #StrednéPolohy #Všednodennosť #Každodennosť #Monotónnosť #ByťPlnePrítomný