Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 10. september

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Opäť si kladiem rovnakú otázku ako včera:

„Čo robím s tým, čo mám?“

Táto otázka sa dá aplikovať mnohými spôsobmi. Napríklad si zoberme schopnosť pamätať si veci. Ak som dostal dar dobrej, jasnej pamäte, ako ho využívam?

Nie je pravdepodobné, že by mi Boh tento dar udelil kvôli tomu, aby som odhalil staré omyly, zranené city, márne žiale a osobné utrpenia. Toto by bolo jasným zneužívaním Jeho daru, keď má každý toľko veľa príjemných a uspokojivých vecí, na ktoré si pamätá.

Pripomienka na dnešný deň:

Čo robím s touto vzácnou schopnosťou spomínať si na to, čo sa stalo v minulosti? Ak ju využívam na to, aby som si spomínal na príjemné a zaujímavé skúsenosti, poskytne mi úsporný pohľad na problémy, s ktorými sa občas stretávam. Takisto môžem využiť tento dar k tomu, aby som si uskladnil dnešné požehnania, ktoré mi pomôžu prekonať budúce trápenie.

Myšlienka:

„Nedovoľ, aby tvoje myšlienky prebývali na dňoch zármutku, ale radšej na tých, ktoré ti prinášajú jas a pokoj.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Pamäť #Myšlienky #Omyly #Žiale #ZranenéCity #Utrpenia #Spomienky #ČoRobímSTýmČoMám #DobréSpomienky #Jas #Pokoj

Pridaj komentár