Archív značiek: Múdrosť tela

Richard Rohr: Na prahu premeny 302.: Chýbajúca sviatosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo druhý

„Umývanie nôh je skvelá telesná teológia, a napriek tomu cirkvi túto sviatosť väčšinou opustili, i keď sa pre ňu v Písme nájde omnoho pevnejšia opora než pre mnohé z iných oficiálnych siedmych sviatostí. Telo predstavuje dôležitý prameň poznania, ktoré prevyšuje poznanie iba racionálne. Terapeutický maséri vám potvrdia, že telo neklame. Mnoho z nás si nesie detské spomienky na ramenách, v bruchu, na chrbte, či v srdci, a my sa ich stále snažíme uzdraviť tým, že o uzdravení premýšľame. Je snáď prekvapenie, že Ježiš obvykle liečil fyzickým dotykom?

Dokým sa duchovné uzdravenie neodohrá i v tele, obvykle nie je možné dosiahnuť hlbokej ani trvalej zmeny. V tom, ako som presvedčený, taktiež spočíva základný význam Ježišovho neustáleho fyzického uzdravovania. Dotýkal sa ľudí! Nešlo len o nejakú novú myšlienku ani o nejaký iba medicínsky liek, tu nastávalo vyslobodenie celého nového človeka.

Nakoľko vnímam múdrosť svojho tela?
Čo sa zmenilo v mojom živote, keď som venoval pozornosť tomu, čo mi hovorí moje telo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 333.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pocity a emócie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty prvý

„Pocitom a emóciám by sme mali nechávať voľný priebeh, dovoliť im, aby nás učili a utvárali. Žiadny pocit netrvá navždy. Pocity nie sú ani správne, ani nesprávne, ani dobré, ani zlé, nenesú žiadne morálne znamienko. Sú to iba indikátory toho, čo sa v nás odohráva na rôznych úrovniach života. Muži, ktorí nepociťujú hlboko, nebudú hlboko ani vedieť a ani nebudú príliš charakterne jednať. Ak sme ochotní vnímať svoje emócie, otvárame si prístup k tajomstvám svojej mysle a svojho srdca. Pocity sú dar od Boha, ktorý nám umožňuje dotknúť sa vecí na omnoho hlbšej úrovni.

Ak nie sme ochotní vojsť do hlbín svojich pocitov, okrádame sa o veľkú múdrosť tela. Pokiaľ sa snažíme najrôznejšie veci udržovať v stave, kedy sú odpojené od nášho tela, len tým dávame svojim nevyriešeným pocitom príležitosť, aby na seba vzali zákernejšie, záľudnejšie podoby a skryli sa vo väčších hĺbkach. Len kvôli tomu, že sme odmietli hľadať vhodný priestor (alebo sme zotrvávali v situácii, v ktorej nám toto hľadanie bolo znemožnené), v ktorom by sme mohli svoje emócie precítiť a zdieľať, prejavia sa tieto pocity nejakým iným spôsobom – ako vredy, stres, infarkty, depresie, podráždenosť a bezdôvodná zlosť.

Ako sa môžem spojiť so svojim vlastným smútkom?
Kde je pre mňa vhodné miesto k prejavovaniu emócií?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 167.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Pocity #Emócie #BezdôvodnáZlosť #Podráždenosť #Depresie #Infarkty #Stres #Vredy #Hĺbka #Hlbina #PocityAEmócie #MúdrosťTela