Archív značiek: Mužská spiritualita

Myšlienky z centra pre akciu a kontempláciu – Richard Rohr: Hrdinská cesta

„— Hlavnou postavou je hrdina alebo hrdinka, ktorá našla alebo urobila niečo, čo presahuje bežný rozsah úspechov a skúseností. Hrdina je niekto, kto dal svoj život niečomu väčšiemu, ako je on sám. —Joseph Campbell, Sila mýtu

V meditáciách tohto týždňa sa obraciame na Hľadanie grálu na základe predchádzajúcej práce otca Richarda s mužmi a spiritualitou. Sila mýtov a legiend nám môže pomôcť rásť vo vedomí a zrelosti a legendy o gráli obsahujú veľa takýchto archetypálnych vzorov. Všetci sú pozvaní, aby sa vydali na hrdinskú cestu:

Bolo mi povedané, že európske legendy o hľadaní sa objavili v rôznych formách okolo roku 1180 až 1350. Pochádzali z rôznych úrovní spoločnosti, presne v čase, keď bol veľký príbeh Evanjelia v zatmení a už sa nedostával do uší a nezasahoval do duší kresťanov. Dalo by sa povedať, že príbehy Grálu boli laickými spôsobmi, ako zmapovať a opísať potrebnú a dobrú duchovnú cestu.

Mýtus vyjadroval hlbokú múdrosť kresťanského kolektívneho nevedomia štýlom, ktorý nebol ani cirkevný, ani klerikálny. Namiesto toho sa tieto príbehy sebavedomo presunuli do sveta mystérií a metafor. Mohli to urobiť, pretože hľadanie bolo skutočné a mýty boli ukotvené v realite.

Verím, že žijeme v dobe, keď hľadanie už nie je skutočné. Ľudia si nie sú istí cieľom, sú neistí pri hľadaní zmysluplných vzorov a dokonca nie sú presvedčení o nejakom božskom pôvode. Je to veľká kríza významu pre Západ; na najhlbšej úrovni je to strata nádeje. Úzkosť a riešenia tejto krízy nemožno riešiť len na povrchu alebo na úrovni riešenia problémov. Iba posvätná psychológia alebo mytológia sú dostatočne hlboké a pravdivé na to, aby riešili otázky zmyslu a nádeje.

To, čo pravé náboženstvo vždy robilo, bolo otváranie dverí do tohto symbolického vesmíru, do sveta duše, ktorý je primárnym prístupovým bodom pre duchovný svet. Zdravé náboženstvo nás učí, ako vidieť, ako vidieť jasnejšie a ako vidieť veci úplne.

Hľadanie grálu je domácim príbehom muža menom Parsifal, ktorý vyrastá a učí sa správne otázky prostredníctvom skúšok a pokušení, zatiaľ čo kráča k Bohu. Počas hľadania Boh hovorí a vedie cez rodinu, zlyhanie, násilie, návštevy, zradu, sexualitu, prírodu, tieň a víziu. Každá osoba a každá udalosť, s ktorou sa človek stretne, je nevyhnutnou a milosťou naplnenou príležitosťou. Neexistujú žiadne slepé uličky, aj keď sa zdá, že ich je veľa. Neexistuje žiadny stratený čas, žiadne zbytočné postavy, žiadne náhodné udalosti. Všetko má zmysel. Je to úplne začarovaný vesmír; Boh vo všetkom čaká, aby prehovoril a dokonca aj požehnal.

Príbeh grálu sa dá vyrozprávať a prerozprávať, no napokon je to hľadanie – úloha – , po ktorom treba kráčať. Vždy je to zostup, vždy teror a pre tých, ktorí poznajú väčší príbeh, vždy účasť na zázraku.“

Richard Rohr: Na prahu premeny 319.: Všetko má svoje miesto

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo devätnásty

„Ježišova ústredná, centrálna téma je „Božie kráľovstvo“. „Kráľ“ je proste a jednoducho len iné slovo pre otcovskú, či dedovskú energiu, pre onoho silného a stabilného muža, ktorý dokáže ustáť chaos, strach a pochybnosti vo vnútri väčšieho dobra a väčšej veľkosti. Keď je v dome dobrý otec, je dom v bezpečí psychologicky i fyzicky. Už keď Ježiš len vstúpi do domu, ľudia sú uzdravení a ich démoni prchajú. Toto je vnútorná moc dobrého otca a dobrého kráľa. Ježiš, najvyšší „kráľ kráľov“, dokáže spraviť to isté s rôznorodými časťami vašej duše, dobrými i zlými – a rovnako tak s dobrými i zlými stránkami ostatných.

Ježiš pozíva k hostine každého, „zlých i dobrých“ (Mt 22; 10). Váš vnútorný kráľ je tou časťou vás samých, ktorá nepotrebuje nikoho a nič vylučovať, Kráľ je dosť silný, dosť veľký a dosť priestorný, aby všetko mohlo „mať svoje miesto“.

Kto, pokiaľ vôbec niekto, slúžil, či slúži v mojom živote ako otec a kráľ?
Čo som sa naučil o tom, ako byť vnútorným kráľom, tým, kto dáva druhým ľuďom pocit bezpečia?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 350.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 302.: Chýbajúca sviatosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo druhý

„Umývanie nôh je skvelá telesná teológia, a napriek tomu cirkvi túto sviatosť väčšinou opustili, i keď sa pre ňu v Písme nájde omnoho pevnejšia opora než pre mnohé z iných oficiálnych siedmych sviatostí. Telo predstavuje dôležitý prameň poznania, ktoré prevyšuje poznanie iba racionálne. Terapeutický maséri vám potvrdia, že telo neklame. Mnoho z nás si nesie detské spomienky na ramenách, v bruchu, na chrbte, či v srdci, a my sa ich stále snažíme uzdraviť tým, že o uzdravení premýšľame. Je snáď prekvapenie, že Ježiš obvykle liečil fyzickým dotykom?

Dokým sa duchovné uzdravenie neodohrá i v tele, obvykle nie je možné dosiahnuť hlbokej ani trvalej zmeny. V tom, ako som presvedčený, taktiež spočíva základný význam Ježišovho neustáleho fyzického uzdravovania. Dotýkal sa ľudí! Nešlo len o nejakú novú myšlienku ani o nejaký iba medicínsky liek, tu nastávalo vyslobodenie celého nového človeka.

Nakoľko vnímam múdrosť svojho tela?
Čo sa zmenilo v mojom živote, keď som venoval pozornosť tomu, čo mi hovorí moje telo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 333.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 284.: Krv

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty štvrtý

„V mužskej spiritualite nájdeme len málo symbolov mocnejších než krv. Krv je v duchovne i v mytológii všadeprítomná. V ženskej psyché je krv zrejmým spôsobom spojená so životom vďaka menštruácii a pôrodu. Pre mužov sa krv vzťahuje najviac na smrť, pretože si ju spojujeme s umieraním na bojovom poli. Niet divu, že kresťania dávnejšie tak často hovorili o Krvi Kristovej, o veľmi vzácnej krvi, a o spáse touto krvou, ktorú chápali ako životnú silu, ktorá k nám prúdu.

Život nie je skutočný, dokým nám takpovediac nepustí žilou. Smrť nie je skutočná, dokým nie je vidieť krv. Duchovný jazyk je teda fascinovaný krvou i mečom. Až keď meč prebodne srdce a je preliata krv, otvárajú sa nám hlboké vhľady a začíname sa stretávať s veľkou pravdou a svojím pravým JA. Tým sa najskôr asi hovorí, že cena za to všetko je veľmi vysoká. Akú cenu potom asi má možnosť dotknúť sa Boha!

Aké obrazy a pocity vo mne vyvoláva pohľad či pomyslenie na krv?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 313.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov