Archív značiek: Ján od Kríža

Richard Rohr: Na prahu premeny – Stáť na prahu 221.

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvestodvadsiaty prvý

„V liminálnom priestore čelíme veciam, s ktorými nič nenarobíme (osudové záležitosti), a veciam, s ktorými nič neurobíme (zbytočnosti). Sú to práve tieto osudové a zbytočné veci, ktoré nevyhnutne spravia niečo s nami. Boh, hovorí sv. Ján od Kríža, je z definície „neznámy“, vždycky za hranicou očakávaného a obyčajného. Takže sa tam musíme vydať.

Musíme sa vymaniť zo svojich zavedených vzorcov, musíme sa ocitnúť v nepohodlí, aby sme získali nové oči. Musíme sa postiť namiesto jedenia, mlčať namiesto hovorenia, zakúsiť prázdnotu namiesto plnosti, anonymitu namiesto persóny, chudobu namiesto bohatstva. Nech už si zvolíme akýkoľvek liminálny priestor, jedná sa o zostup, z ktorého sa zámerne nevraciame hneď zase späť nahor; neusilujeme o status, ale o jeho narušenie, o sociálne vysídlenie, nie o sociálne zaradenie. V mladosti sme podobným podnikom prezývali „mestské ponory“, keď sme sa sťahovali do centier chudoby amerických miest. Spočiatku išlo o dosť desivé skúsenosti, ale človek vždycky mnoho získa. Vážne – skutočne – sa tým zmení.

Potom môžete znovu vstúpiť do svojho starého sveta s novou slobodou a spontaneitou.

Kde môžem nájsť liminálny priestor?
Môžem si ho vytvoriť, alebo by som ho proste a jednoducho mal hľadať tam, kde práve som?


Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 247.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Jedinečne s Bohom

Deň deväťdesiaty šiesty

„Pravdepodobne tým najodvážnejším vnútorným činom, ktorý môže človek vykonať, je dôverovať, že jeho malá duša môže vstúpiť do jedinečného vzťahu s Bohom, dôverovať, že on odráža určitú fazetu (odtieň) Božej slávy, ktorú takto nikto iný nikdy odrážať nebude. Toto poznanie neznamená nejaký sebastredný egoizmus – nevyplýva z neho, že sa máte zamilovať do vlastnej jedinečnosti. Príjme vás zamilovať sa do Boha, ktorý si vybral vás, žije vo vás a miluje vás presne tak, ako potrebujete vy byť milovaní v každej fáze svojej cesty.

Pokiaľ vám tieto slová znejú len ako krásna ilúzia, vypočujte si svätého Jána od Kríža, učiteľa cirkvi: „Veď každú (dušu) vedie Boh inými cestami, takže sa sotva nájde jeden duch, ktorý by sa len polovicu svojho spôsobu zhodoval so spôsobom druhého“ (Živý plameň lásky 3, 59). Jeden sa čuduje, ako nám mohlo kedy napadnúť, že by nejaký všeobecný zákon, presadzovaný v absolutizovanej podobe, vôbec mohol zodpovedať nádhernému vzťahu medzi dušou a jej Bohom.

Aké sú niektoré kvality mojej jedinečnej cesty s Bohom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 120.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov #JedinečneSBohom #JánOdKríža