Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

„Niektorí ľudia si myslia, že Boh môže urobiť čokoľvek, ale to nie je pravda. Dokáže vytvoriť svetlo alebo tmu, ale nemôže spôsobiť, aby oboje nastalo na jednom mieste súčasne. Keď dal Mojžišovi Desatoro prikázaní, uzavrel s človekom zmluvu založenú na spravodlivosti. Neskôr prišiel Ježiš, aby priniesol novú zmluvu s človekom, založenú na milosrdenstve. V ľudskom srdci však nemôžu obe zmluvy pôsobiť súčasne. Dieťa sa môže báť svojho otca alebo zažívať jeho lásku, nemôže však súčasne zakúšať strach aj lásku.

Ak sa niekto pokúša uchovávať vo svojom srdci obidve zmluvy, je to akoby prišil  novú záplatu na starý odev. Ak tak spraví, záplata sa po opraní odevu zrazí. Odtrhne sa od starej látky a diera bude väčšia než predtým. Ježiš nám tiež hovorí, že je to ako naliať nové víno do starých mechov. Nové víno ešte kvasí. Pri fermentácii produkuje plyny. Starý mech na víno sa už nemôže viac roztiahnuť. Takže ak doň vlejete nové víno, svojím rozpínaním roztrhne starý mech.

Srdce, ktoré túži po spravodlivosti a oceňuje ju, sa nemôže roztiahnuť. Je ako starý odev alebo starý mech na víno. Tvrdé srdce nemôže ustúpiť alebo sa zmeniť, aby prijalo novú perspektívu. Tam, kde je potrebné milosrdenstvo, pravidlá v srdci kričia: „To nie je fér!“ A pravidlá sa musia dodržiavať, aj keď to spôsobuje bolesť a utrpenie. Keď je tvrdé srdce napadnuté, stáva sa ešte tvrdším. Pravidlá sa posilnia. Diera je väčšia ako kedykoľvek predtým. Niekedy sa vzťah ukončí, pretože sa to tak zdá byť správne a spravodlivé. Starý mech na víno praskne.

V srdci premenenom Otcovou láskou však staré pravidlá, založené na spravodlivosti, nahradia iné pravidlá, založené na láske. Milosrdenstvo je cennejšie ako spravodlivosť. Takéto srdce dokáže uspokojiť potreby druhých, aj keď to nie je fér. Ak niekto poruší niektoré z našich pravidiel, môžeme pohotovo zareagovať modlitbou: „Otče, odpusť im, pretože nevedia, čo robia.“ Jednoducho dodržiavajú pravidlá vo svojom vlastnom srdci, keďže musia. Náš vínny mech nepraskne. A ak potrebujeme zmeniť niektoré z našich vlastných pravidiel z lásky k druhej osobe, pomôže nám Otcova láska. Nová záplata sa nezrazí a nevytvorí väčšiu dieru. Namiesto toho je odev natrvalo opravený.

Ako zistíš, či je tvoje srdce motivované spravodlivosťou alebo láskou? Reptanie a sťažovanie sa sú jasnými známkami posudzovania. Preukazovanie úcty a povzbudzovanie sú zaručenými znakmi lásky. Takže, ak sa pristihneš pri reptaní a sťažovaní sa, premýšľaj o svojich myšlienkach a pocitoch. Čomu z toho, v čo veríš, Ježiš neverí? Požiadaj o nové pravidlo, založené na jeho láske. Keď sa najbližšie ocitneš v podobnej situácii, zareaguješ inak a tvoje vzťahy sa zlepšia. Ako môžeš niekoho oceniť alebo povzbudiť?

Toto je cesta do života hojnosti s Ježišom. „

Pridaj komentár