Archív značiek: Peter

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na utorok 30.03. 2021.

Dnes môžeme Ježišov život sledovať od začiatku. Najskôr vidíme, ako o ňom Izaiáš prorokuje. Anjel pred jeho narodením hovorí s Máriou a dáva mu meno. Ježiš bol povolaný a postupne pripravovaný na úlohu, ktorú mal vykonať. Ale 30 rokov žil v skrytosti v Nazarete, kým neprišiel ten pravý čas konať. Stal sa služobníkom a mohlo sa zdať, že jeho práca vyšla nazmar. Boh však napriek všetkým ťažkostiam, konfliktom a opozícii pracoval na svojich zámeroch. Ježišovou silou bol jeho Otec a Ježiš konal len to, čo sa jemu páčilo (Jn 5,19). Obnovil nielen Jakuba a Izrael, ale priniesol spásu celému svetu.

Ježiš so svojimi učeníkmi strávil tri roky naplnené láskou. Koniec koncov, láska bola hlavným posolstvom, ktoré hlásal. Ale tej noci, keď s nimi poslednýkrát večeral, bolo jeho srdce ustarostené. Vedel, čo sa má stať a bol hlboko znepokojený – niektorí z tých, ktorých miloval, ho zradia. Najskôr Judáš, potom Peter. Judáš ešte dostal možnosť chlieb odmietnuť, ale neurobil to. Rozhodol sa odvrátiť od Ježiša a keď to urobil, vstúpil do neho satan. Odvrátil sa od lásky k zlu, od života k smrti a od svetla sveta k temnote. Skutočne, keď vyšiel von, bola noc, ale spolu s obvyklou tmou noci tu bola aj duchovná tma. Zdalo sa, že sily zla sú na vzostupe.
Peter, ktorý miloval svojho Pána a povedal, že pre neho urobí všetko, ho tiež zradil. Ježiš pozná naše srdcia, našu krehkosť a slabosti a vie o skúškach, ktorým budeme čeliť. Povedal: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Jn 16,33)

A čo my? Na svojom počiatku sme boli vyvolení, povolaní a dostali sme meno. Žalmista nám odkrýva viac podrobností o našom počiatku a hovorí, že Boh Otec nás vyviedol z lona matky a od narodenia nás chránil. Neskôr, ako rastieme, náš Otec nás vedie a my do neho vkladáme dôveru. Môže byť užitočné stráviť čas rozjímaním nad niektorým z týchto faktov.

Niektorí sú si vedomí svojho povolania a čakajú – možno netrpezlivo – na jeho naplnenie. Treba vedieť, že to čaká na svoj určený čas (Hab 2,3). Čas čakania slúži na učenie sa a rast. Keď Ježišov život v skrytosti trval 30 rokov, o čo dlhší čas potrebujeme my? Keď napĺňame svoje povolanie, skúšky sa nám stanú príležitosťami na rast. Budeme ako Judáš, alebo ako Peter? Obaja spravili zlé rozhodnutia, ale zažili veľmi odlišné dôsledky. Prečo? Pretože Peter si vybral obnovenie vzťahu s Ježišom, zatiaľ čo Judáš si vybral sebaodmietnutie a izoláciu.“

Richard Rohr: Vyhnanstvo ako liminálny priestor – Exhaust as liminal space

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto devätnásty

„Veľká časť práce, ktorú Biblia pripisuje Bohu, smeruje k tomu, aby zaviedla ľudí do liminálneho priestoru, udržala ich tam dosť dlho, aby pochopili niečo nového, a nakoniec ich zase vyviedla späť. Dramatickými symbolmi tohto procesu môžu byť Izraeliti v Egypte, Daniel v jame levovej, falošne obvinená Zuzana, Eliáš v jaskyni, Peter a Pavol vo väzení. Liminálny priestor je oným veľkým miestom učenia, základným momentom premeny.

Mnoho duchovných velikánov usiluje o to, prežiť celý život „na prahu“. Snažia sa žiť na okraji a na periférii systému, aby ich systém nevtiahol do svojich ilúzií a bonusov. Zámerne žijú „v nerovnováhe“ vzhľadom k tomu, čo väčšina z nás považuje sa normálny a zdravý rozum. Spomente si na radikálnu chudobu svätého Františka, dobročinnosť Dorothy Day, na životy takmer všetkých misionárov. Vedia, že nejaká forma vyhnanstva zo zabehnutého poriadku je jediným spôsobom, ako získať hlbšiu múdrosť a širší súcit.

Kto z tých, ktorých poznám, trávi mnoho času v premieňajúcom priestore?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 245.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 03.09. 2020.

„Dnes je dôležitý deň pre anglickú cirkev; je to deň pápeža Gregora Veľkého. Bol prvým mníchom, ktorý sa stal pápežom. Mal súcit s niektorými anglickými deťmi, ktoré predávali v Ríme ako otrokov, a rozhodol sa zachrániť anglický národ.

Angličania boli kedysi pohanskými útočníkmi z Nemecka a Dánska a mali povesť extrémnych násilníkov. Vysídlili alebo zabili kresťanských Britov a zničili cirkev v oblastiach, ktoré dobyli. Viete si predstaviť, čo cítil svätý Augustín z Canterbury, keď ho pápež Gregor poslal na misiu zachrániť Angličanov? Veľmi sa bál; vlastne sa vrátil na cestu smerom do Ríma, keď prechádzal cez Galiu. Ale pápež Gregor ho nenechal vrátiť sa späť. Povedal: „Je lepšie nezačať dobrú prácu, než začať a vzdať sa pred koncom.“ Augustín z Canterbury tak priniesol evanjelium Angličanom v roku 582 AD a urobil tak pre milosrdenstvo a vytrvalosť pápeža Gregora Veľkého.

„Poďte za mnou, hovorí Pán, a urobím z vás rybárov ľudí.”

Čítanie z Lukáša je príbehom duchovného otca a syna. Rovnako tak je príbeh Gregora a Augustína príbehom duchovného otca a syna. V čítaní sa Peter podriaďuje Ježišovmu príkazu, aj keď si myslí, že je to strata času. Podriadenie znamená byť pod niekým a podporovať misiu niekoho iného, ​​najmä ak to nechcete. Augustín sa podriadil Gregorovej misii Angličanom. Peter sa podriadil Ježišovej autorite, aj keď Ježiš hovoril o rybolove! Peter si myslel, že je profesionálnym rybárom. Ježiš bol tesár. Čo vedel o rybolove? Ale Peter sa podriadil a úroda bola veľká.

„Poďte za mnou, hovorí Pán, a urobím z vás rybárov ľudí.”

Augustín aj Peter sa stali rybármi ľudí. Ale predtým, ako sa to mohlo stať, museli sa obaja podriadiť. Zmyslom celého bytia synom nášho Otca je stávať sa viac ako on. A aby sa to stalo, musíme odmietnuť naše vlastné súdy a prijať súdy nášho Otca; zvlášť keď to nechceme. To je nebeská múdrosť. Otec by aj z vás bezpochyby chcel urobiť rybárov ľudí. Najprv však musíte byť ochotní sa mu podriadiť. Ako to urobíte? Nabudúce, keď budete mať iný názor ako ten druhý, zastavte sa! Vypočujte si jeho názor a zmýšľanie za tým. Potom premýšľajte o svojom vlastnom stanovisku a pochopte zmýšľanie, ktoré je za tým. Potom pozvite tú druhú osobu, aby sa s vami modlila a hľadala Otcov názor. Alebo s tým choďte za svojim kňazom a požiadajte ho, aby s vami hľadal Otcovu vôľu. Každý spor sa môže stať krokom k duchovnej zrelosti. Svoje názory môžete zmeniť zmenou myslenia, na ktorom sú založené. Ako viete, kedy ste dospeli? Budete lepšími rybármi ľudí.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

Nedeľa 23.8.2020

„Rímske mesto Cézarea Filipova bolo v biblických časoch najvzdialenejším kútom Izraela. Ak bola Galilea ďaleko od Jeruzalema, potom úplným okrajom Galilei bola Cézarea Filipova. Keď Ježiš dosiahol najvzdialenejší bod od Jeruzalema, položil otázku svojim učeníkom: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Alebo inými slovami: „Čo sme dosiahli všetkými našimi vyučovaniami a službou?“

Odpoveď bola zaujímavá. „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ Ľudia si zjavne mysleli, že Syn človeka má významné náboženské postavenie, ale nemohli uveriť, že by bol iný ako jeden z ich prorokov. Nepovažovali ho za väčšieho alebo odlišného od akéhokoľvek iného človeka narodeného zo ženy. Zlyhala teda Ježišova misia? Ježiš položil ďalšiu otázku. „A za koho ma pokladáte vy?“ Odpovedal Šimon Peter. „Ty si Kristus, syn živého Boha.“ Svedčil iba jeden muž, ale to stačilo. Keď sa nebeské pochopenie zakorenilo v jedinom človeku, rozšírilo sa z človeka na človeka. Semeno bolo zasiate a vyklíčilo. Bolo živé a prirodzene rástlo a rozširovalo sa. Ježišova misia bola úspešná.

Táto krátka konverzácia znamenala bod zlomu. Až do tej chvíle sa Ježiš vzďaľoval od Jeruzalema. V tejto chvíli sa otočil späť k Jeruzalemu, hoci vedel, že ho tam zabijú. Nikto však nemôže zabiť nebeskú múdrosť, ktorá už bola odovzdaná! Náš nepriateľ má iba lacnú kópiu. Klebety sa šíria ako ničivý požiar. Klebety sú však zlou kópiou nádherného originálneho daru, to znamená nebeskej zmluvy, ktorú zjavil sám Otec.

Peter bol blahoslavený (veľmi šťastný), pretože mu to zjavil Ježišov nebeský Otec. Peter sa potom stal zakladateľom cirkvi a prvým biskupom v Jeruzaleme. To je pre mňa veľmi povzbudivé. Keď som bol na dne, Otec mi dal pochopiť, že potrebujem dosiahnuť celý zámer, ktorý má On pripravený pre môj život. Rozhodol som sa predať svoj vysnívaný domov, dom, o ktorom som si myslel, že v ňom budem žiť celý svoj život. Bola to posledná vec, ktorú som chcel urobiť. Ale nebeská múdrosť je uprednostňovať potreby iných ľudí. Preto som veril v túto múdrosť, aj keď moje nádeje a sny boli proti nej. Keby som tak neurobil, nikdy by sme nemohli tak často cestovať. Otcov plán je vždy lepší ako môj.

Si na dne? Vzdialil si sa od svojho určenia tak ďaleko ako si mohol? Toto je miesto, kde prichádza nebeská múdrosť. A keď príde, budeš kráčať smerom k svojmu osudu a nikto nemôže zastaviť jej šírenie. Modli sa, aby ti Duch Svätý ukázal nebeský zámer tvojho života na Zemi. Získaj múdrosť a zdieľaj ju. Potom uvidíš, ako prichádza Božie kráľovstvo a jeho vôľa na Zemi tak, ako je v nebi.“