Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na utorok 30.03. 2021.

Dnes môžeme Ježišov život sledovať od začiatku. Najskôr vidíme, ako o ňom Izaiáš prorokuje. Anjel pred jeho narodením hovorí s Máriou a dáva mu meno. Ježiš bol povolaný a postupne pripravovaný na úlohu, ktorú mal vykonať. Ale 30 rokov žil v skrytosti v Nazarete, kým neprišiel ten pravý čas konať. Stal sa služobníkom a mohlo sa zdať, že jeho práca vyšla nazmar. Boh však napriek všetkým ťažkostiam, konfliktom a opozícii pracoval na svojich zámeroch. Ježišovou silou bol jeho Otec a Ježiš konal len to, čo sa jemu páčilo (Jn 5,19). Obnovil nielen Jakuba a Izrael, ale priniesol spásu celému svetu.

Ježiš so svojimi učeníkmi strávil tri roky naplnené láskou. Koniec koncov, láska bola hlavným posolstvom, ktoré hlásal. Ale tej noci, keď s nimi poslednýkrát večeral, bolo jeho srdce ustarostené. Vedel, čo sa má stať a bol hlboko znepokojený – niektorí z tých, ktorých miloval, ho zradia. Najskôr Judáš, potom Peter. Judáš ešte dostal možnosť chlieb odmietnuť, ale neurobil to. Rozhodol sa odvrátiť od Ježiša a keď to urobil, vstúpil do neho satan. Odvrátil sa od lásky k zlu, od života k smrti a od svetla sveta k temnote. Skutočne, keď vyšiel von, bola noc, ale spolu s obvyklou tmou noci tu bola aj duchovná tma. Zdalo sa, že sily zla sú na vzostupe.
Peter, ktorý miloval svojho Pána a povedal, že pre neho urobí všetko, ho tiež zradil. Ježiš pozná naše srdcia, našu krehkosť a slabosti a vie o skúškach, ktorým budeme čeliť. Povedal: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Jn 16,33)

A čo my? Na svojom počiatku sme boli vyvolení, povolaní a dostali sme meno. Žalmista nám odkrýva viac podrobností o našom počiatku a hovorí, že Boh Otec nás vyviedol z lona matky a od narodenia nás chránil. Neskôr, ako rastieme, náš Otec nás vedie a my do neho vkladáme dôveru. Môže byť užitočné stráviť čas rozjímaním nad niektorým z týchto faktov.

Niektorí sú si vedomí svojho povolania a čakajú – možno netrpezlivo – na jeho naplnenie. Treba vedieť, že to čaká na svoj určený čas (Hab 2,3). Čas čakania slúži na učenie sa a rast. Keď Ježišov život v skrytosti trval 30 rokov, o čo dlhší čas potrebujeme my? Keď napĺňame svoje povolanie, skúšky sa nám stanú príležitosťami na rast. Budeme ako Judáš, alebo ako Peter? Obaja spravili zlé rozhodnutia, ale zažili veľmi odlišné dôsledky. Prečo? Pretože Peter si vybral obnovenie vzťahu s Ježišom, zatiaľ čo Judáš si vybral sebaodmietnutie a izoláciu.“

Pridaj komentár