Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 03.09. 2020.

„Dnes je dôležitý deň pre anglickú cirkev; je to deň pápeža Gregora Veľkého. Bol prvým mníchom, ktorý sa stal pápežom. Mal súcit s niektorými anglickými deťmi, ktoré predávali v Ríme ako otrokov, a rozhodol sa zachrániť anglický národ.

Angličania boli kedysi pohanskými útočníkmi z Nemecka a Dánska a mali povesť extrémnych násilníkov. Vysídlili alebo zabili kresťanských Britov a zničili cirkev v oblastiach, ktoré dobyli. Viete si predstaviť, čo cítil svätý Augustín z Canterbury, keď ho pápež Gregor poslal na misiu zachrániť Angličanov? Veľmi sa bál; vlastne sa vrátil na cestu smerom do Ríma, keď prechádzal cez Galiu. Ale pápež Gregor ho nenechal vrátiť sa späť. Povedal: „Je lepšie nezačať dobrú prácu, než začať a vzdať sa pred koncom.“ Augustín z Canterbury tak priniesol evanjelium Angličanom v roku 582 AD a urobil tak pre milosrdenstvo a vytrvalosť pápeža Gregora Veľkého.

„Poďte za mnou, hovorí Pán, a urobím z vás rybárov ľudí.”

Čítanie z Lukáša je príbehom duchovného otca a syna. Rovnako tak je príbeh Gregora a Augustína príbehom duchovného otca a syna. V čítaní sa Peter podriaďuje Ježišovmu príkazu, aj keď si myslí, že je to strata času. Podriadenie znamená byť pod niekým a podporovať misiu niekoho iného, ​​najmä ak to nechcete. Augustín sa podriadil Gregorovej misii Angličanom. Peter sa podriadil Ježišovej autorite, aj keď Ježiš hovoril o rybolove! Peter si myslel, že je profesionálnym rybárom. Ježiš bol tesár. Čo vedel o rybolove? Ale Peter sa podriadil a úroda bola veľká.

„Poďte za mnou, hovorí Pán, a urobím z vás rybárov ľudí.”

Augustín aj Peter sa stali rybármi ľudí. Ale predtým, ako sa to mohlo stať, museli sa obaja podriadiť. Zmyslom celého bytia synom nášho Otca je stávať sa viac ako on. A aby sa to stalo, musíme odmietnuť naše vlastné súdy a prijať súdy nášho Otca; zvlášť keď to nechceme. To je nebeská múdrosť. Otec by aj z vás bezpochyby chcel urobiť rybárov ľudí. Najprv však musíte byť ochotní sa mu podriadiť. Ako to urobíte? Nabudúce, keď budete mať iný názor ako ten druhý, zastavte sa! Vypočujte si jeho názor a zmýšľanie za tým. Potom premýšľajte o svojom vlastnom stanovisku a pochopte zmýšľanie, ktoré je za tým. Potom pozvite tú druhú osobu, aby sa s vami modlila a hľadala Otcov názor. Alebo s tým choďte za svojim kňazom a požiadajte ho, aby s vami hľadal Otcovu vôľu. Každý spor sa môže stať krokom k duchovnej zrelosti. Svoje názory môžete zmeniť zmenou myslenia, na ktorom sú založené. Ako viete, kedy ste dospeli? Budete lepšími rybármi ľudí.“

Pridaj komentár