Al-Anon 01. apríl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Spokojný a vyrovnaný človek nemá nijakú potrebu vyhľadávať u iných nedostatky. Ak v našom myslení vedie jedna kritická myšlienka k ďalšej, zvyk nepriaznivo posudzovať iných môže narásť do nadmerného kritizovania. Takáto kritika vytláča lásku a na druhej strane nás vedie k tomu, že sami seba ľutujeme, pretože ľudia na nás nereagujú tak, ako by sme chceli.

Nemôžem zmeniť druhého človeka a nemám nijaké právo na to, aby som to skúšal. To, čo môžem zmeniť, je môj náhľad na život, aby som dokázal vnímať dobré a príjemné kvality iných. Môžem to robiť tak, že budem žiť podľa programu Skupiny.

Pripomienka na dnešný deň

S pomocou Skupiny môžem zmeniť svoj starý zničený svet na nový a žiarivý. Často som videl, že sa to podarilo mnohým, ktorých som stretol v Skupine. Keď takéto zmeny vidím, viem, že sa to môže stať aj mne.

Modlitba

„Prosím o pomoc vyššiu moc, aby mi pomohla zmeniť moje malé víťazstvá na väčšie tým, že budem každý deň žiť tak, ako najlepšie viem kvôli sebe aj kvôli ostatným, s ktorými prídem do styku.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Pridaj komentár