Archív značiek: Ženská duša

Richard Rohr – Na prahu premeny 295.: Ak sme my dvaja celí, sme jedno!

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty piaty

„Duchovne celý muž sa ku koncu života snaží v sebe integrovať mužské i ženské kvality. Túto ľudskú vyváženosť a celosť zosobňuje samotný Ježiš, ktorý mal mužské telo spolu s veľmi ženskou dušou, pričom oboje fungovalo ako jedno – čo bol Duch!

Ježiš nebol podľa žiadnej kultúrnej definície ani macho ani sa nechoval patriarchálne. Vezmite si toto ako ponaučenie: na svojich najvyspelejších úrovniach sú muži a ženy najpodobnejší, na svojich najmenej vyspelých úrovniach sú najodlišnejší. V Ježišovi je rozdiel medzi oboma sotva rozoznateľný!

Akým spôsobom v sebe integrujem ženské kvality?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 326.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 153.: Veľký duch

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty tretí

„Modely posvätného sobáša ženského s mužským nemusíme hľadať ďaleko. Domorodé národy Severnej Ameriky dosiahli krásnej rovnováhy: Veľký duch, ich najvyššie božstvo, bol chápaný ako mužský, súčasne však taktiež opatroval zem, choval k nej úctu a miloval ju.

Keď prišiel pápež Ján Pavol II. do Phoenixu v Arizone, aby oslovil domorodých Američanov, uviedol, že v náboženstvách severoamerických Indiánov nie je nič, čo by nebolo kompatibilné s kresťanstvom. Povedal, že domorodí Američania dokážu vidieť Veľkého ducha vo všetkých veciach, čo je niečo, čo väčšina priemerných kresťanov zatiaľ nevie.

Pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky všeobecne vzaté dosahovali vysokej duchovnej úrovne, ktorá nebola založená na rituálnom zabíjaní zvierat ani ľudí, ani na akomkoľvek zneužívaní či deštrukcii, ale na zdokonaľovaní, harmonizácii a jednote s veľkým cyklom života. Všetky stvorenia boli hodné úcty a rešpektu. My sa musíme naučiť množstvo vecí od druhých a sami v sebe sa musíme množstvo vecí odnaučiť.

Ako môže svet prírody zdokonaliť moje chápanie Boha?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 179.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PosvätnýSobáš #ŽenskáDuša #MužskáDuša #VeľkýDuch #Indiáni #DomorodíObyvatenia #Príroda #JánPavol

Posvätný sobáš

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty druhý

„Vyrastáme v patriarchálnom náboženstve, ktoré kladie dôraz na zákon, štruktúru, organizáciu, poslušnosť, skupinu a lojalitu. To sú chvályhodné cnosti, sú ale len polovicou príbehu. Naše ľudské vedomie dospelo do bodu, kedy sme pripravení na posvätný sobáš zrelej ženskosti a zrelej mužnosti. Zrelá ženskosť bode ctiť súcit, zľutovanie, výnimky, svätý neporiadok, odpustenie a uzdravovanie, ktorými sa vyváži doterajšie skôr mužské kvality náboženstva.

Našou úlohou je nájsť pravdu v oboch. Zaceliť trhlinu medzi mužským a ženským. Keby sme si bývali ako cirkev a ako spoločnosť rozvinuli silnejšiu ženskú dušu, nikdy by sme nezplundrovali túto planétu, nepozabíjali milióny ľudí vo vojnách, nezneužili a neznásilnili toľko nevinných, nevylučovali toľko ľudí z našich definícií spásy, netolerovali by sme zdravotnú starostlivosť dostupnú len nemnohým, ani by sme nesplodili toľko monštruóznych diktátorov, ako sa nám to podarilo v nedávnych storočiach. Kresťanské národy by boli známe liečením a uzmierovaním namiesto vedenia vojen a chamtivosti.

Ako by podľa mňa vypadalo a pôsobilo náboženstvo, ktoré by bolo viac sústredené okolo matky?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 178.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PosvätnýSobáš #Matka #Patriarchát #PatriarchálneNáboženstvo #Mužskosť #Ženskosť #ŽenskáDuša #MužskáDuša

Duša a telo

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty deviaty

„Svoju vnútornú dobrotu a svoju vnútornú imagináciu muži často poznávajú a objavujú vo vzťahu s ženskosťou. Milujúci pohľad mamy môže doviesť muža k jeho duši, rovnako ako prvá veľká láska, manželka, partnerka, alebo aj iný muž, skrátka niekto, kto sa stretol so svojou ženskou dušou.

Našu dušu a romantické telo môže často privolať k životu opačné pohlavie, lenže naše fyzické a vonkajšie telo je veľmi často ohodnocované a preverované svetom nekonečného porovnávania, súťaživosti a súperenia vo všetkých mysliteľných podobách. Pokiaľ si toto neuvedomíme, môže sa nám ľahko stať, že nás zdrtí falošná porážka alebo povzbudí falošné víťazstvo. Možno, že rozdielom medzi pohlaviami prisudzujeme príliš veľkú moc. Nakoniec pochopíme, že je to Boh, kto nám dáva dušu a nazýva naše telo stvorením podľa svojho obrazu (Gn 1; 26).

Kde som našiel oporu v ženskosti?
A kde potvrdenie v mužskosti?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 175.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DušaATelo

Ctiť a rešpektovať ženstvo a ženskosť 

Deň sto tretí

„Jedna z príčin toho, prečo majú ženy dnes na mužov takú zlosť, spočíva v tom, že už majú dosť toho, aby sa s nimi manipulovalo, aby sa z nich robili objekty a boli znevažované. Pravda je, že znevažovania ženstva a ženskosti už má dosť celá západná kultúra. Je už unavená oným racionálnym modelom „porúčania a ovládania“ aplikovaným na realitu. Negatívna mužská energia vládne príliš dlho.

Preto je veľmi dôležité, aby muži vykonali svoju duchovnú prácu, lebo len tak môžeme objaviť pozitívny význam mužstva a mužskosti. Jedným z prvých krokov je ctiť a rešpektovať ženský princíp, a to nie len v ženách, ale vo všetkom. Existujú samozrejme aj muži, ktorí tento princíp reprezentujú lepšie než niektoré ženy – táto záležitosť nie je spojená výlučne s pohlavím.

„Ženským princípom“ mám na mysli všetko zraniteľné, vnútorné, bezmocné, jemné, osobné, intímne a vzťahové. „Mužským princípom“ myslím všetko jasné, racionálne, lineárne, usporiadané, ovládajúce, ohraničené, dokázateľné a tvrdé. Oboje, ženské i mužské, je dobré, ale oboje sa musí vzájomne vyvažovať.

V akom zmysle som si vypestoval úctu k ženskému princípu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 127.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov #MužskýPrincíp #ŽenskýPrincíp #MužskáEnergia#ŽenskáEnergia #MužskáDuša #ŽenskáDuša #CtiťARešpektovaťŽenskosť

Konštruovanie reality 

Deň sto druhý

„Je smutné, že muža, ktorý v kontakte so svojou ženskou dušou („animou“), je možné ľahko poznať. Celý pohyb jeho života bude vždycky smerovať k vonkajším veciam. Ako riadiaca veža mu funguje len hlava. Bude budovať, vysvetľovať, používať, opravovať, manipulovať, uzákoňovať, prikazovať a hrať si s čímkoľvek, čo mu príde do ruky, ale ničoho sa hlbšie nedotkne – postráda znalosť vnútrajšku vecí.

Chýba mu jemnosť, predstavivosť a schopnosť harmonizovať paradoxy a tajomstvá a žiť s nimi. V najhoršom prípade strávia väčšinu života jazdením na „mašine“, a to pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Je to ten typ mladého muža, ktorý miluje videohry, v ktorých sa strieľa do vecí, hýbe sa s vecami alebo sa veci eliminujú, a to bez rizika pre neho samotného. Dnes už ale to isté robia dokonca aj starší muži.

Muž bez svojej ženskej duše sa bude smažiť si realitu zostrojiť, namiesto aby ju žil, a už vonkoncom nie ju potom miloval či vôbec videl.

Ako som sa spojil so svojou ženskou dušou?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 126.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #MužskýPrincíp #ŽenskýPrincíp #MužskáEnergia #ŽenskáEnergia #MužskáDuša #ŽenskáDuša